• O Nadaci Komerční banky

O Nadaci Komerční banky

Nadace Komerční banky pomáhá a podporuje aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti. Podílí se na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a společnost.

Činnost Nadace Komerční banky se opírá o tři hlavní pilíře, jimiž jsou:

  • Rodina a děti
  • Hospicová a paliativní péče
  • Udržitelná budoucnost

Již 25 let se podílíme na zlepšování kvality života lidí s různým hendikepem. Přispíváme na projekty neziskových organizací, jež pomáhají lidem překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění. Podporujeme šetrné a spravedlivé nakládání s přírodními zdroji a respektujeme vzájemné propojení sociálních a environmentálních principů.

Hlavním dárcem Nadace je Komerční banka a její dceřiné a sesterské společnosti. Velmi důležití jsou pro nás dárci z řad zaměstnanců Skupiny KB, kteří se pravidelně zapojují do benefičních akcí a interních sbírek.

Nadace KB v roce 2022 rozdělila prostředky ve výši 25 858 241 Kč. Z nich 4 878 035 Kč směřovalo na projekty v sociální oblasti, 2 760 544 Kč Nadace věnovala na projekty pomoci rodinám a dětem, do oblasti paliativní péče mířilo 2 117 491 Kč. Na podporu environmentálních projektů bylo rozděleno 3 510 052 Kč. Největší část podpory směřovala na humanitární pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině, a to v celkové výši 17 470 154 Kč.

Číslo účtu Nadace Komerční banky: 2970297/0100

Časté dotazy