• O Nadaci Komerční banky

O Nadaci Komerční banky

Nadace Komerční banky pomáhá a podporuje aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti. Podílí se na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a společnost.

Činnost Nadace Komerční banky se opírá o tři hlavní pilíře, jimiž jsou:

  • Rodina a děti
  • Hospicová a paliativní péče
  • Udržitelná budoucnost

Již 25 let se podílíme na zlepšování kvality života lidí s různým hendikepem. Přispíváme na projekty neziskových organizací, jež pomáhají lidem překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění. Podporujeme šetrné a spravedlivé nakládání s přírodními zdroji a respektujeme vzájemné propojení sociálních a environmentálních principů.

Hlavním dárcem Nadace je Komerční banka a její dceřiné a sesterské společnosti. Velmi důležití jsou pro nás dárci z řad zaměstnanců Skupiny KB, kteří se pravidelně zapojují do benefičních akcí a interních sbírek.

V roce 2023 Nadace KB rozdělila finanční prostředky ve výši téměř 20 milionů Kč. Více než 10 milionů Kč věnovala na projekty pomoci rodinám a dětem, do oblasti paliativní péče mířilo téměř 2,2 milionu Kč a na podporu environmentálních projektů bylo rozděleno 4,7 milionu Kč

Číslo účtu Nadace Komerční banky: 2970297/0100

Časté dotazy