• Pro dárce

Pro dárce

Vážíme si každého příspěvku, který na svou činnost obdržíme. Jsou to právě naši dárci, kteří naplňují podstatu poslání Nadace pomoci druhým – bez jejich štědrých darů by se Nadace Komerční banky neobešla.

Jak můžete přispět Nadaci?

Finanční dar

Finanční dar

Potvrzení o daru slouží ke snížení základu daně a pro jeho získání je nutno vyplnit jednoduchý formulář. Potvrzení rozesíláme našim dárcům na přelomu ledna a února pro dary zaplacené v předchozím kalendářním roce.

Vyplnit potvrzení

Kontaktujte nás na e-mailu marie.mikova@kb.cz, pokud:

  • chcete zaslat potvrzení dříve,
  • máte zájem o vystavení darovací smlouvy,
  • neobdrželi jste potvrzení o daru, ačkoli jste formulář vyplnili.


Kdo má nárok na odečtení daru z daňového základu?

  • Fyzická osoba si může v úhrnu odečíst bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč, nejvýše však 15 %  základu daně.
  • Pokud hodnota bezúplatného plnění poskytnutá právnickou osobou činí alespoň 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Jak můžete přispět Nadaci?