pro žadatele

Přispíváme na projekty nestátních neziskových organizací, které pomáhají lidem
překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění.

Nefinanční podpora a dlouhodobé projekty

Nefinanční pomoc

Nadace Komerční banky a.s. - Jistota pořádá kurzy finanční gramotnosti pro pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

Dlouhodobé projekty

Přehled dlouhodobých projektů financovaných v roce 2018

Základní fondy nadace