Hospicová a paliativní péče

Podílíme se na systémových změnách v oboru paliativní péče a pomáháme lidem prožít důstojný závěr života.

Na podporu oblasti paliativní péče jsme v roce 2022 věnovali 2 117 491 Kč

Podpora v roce 2022

V březnu 2022 byla spuštěna nová online poradna Institutu Pallium, kterou jsme podpořili částkou 242 795 korun a díky níž se zvýší dostupnost podpůrné paliativní péče pro děti s život limitující diagnózou a jejich rodiny. Na dlouhodobý projekt systematického rozvoje dětské paliativní péče Institutu Pallium bylo v loňském roce věnováno 900 tisíc korun. Podporou dalšího dlouhodobého projektu v této oblasti na pomoc růstu profesionálů Fóra mobilních hospiců napomáháme bořit tabu o umírání a práci s umírajícími a jejich blízkými mezi zdravotníky. Na tento projekt bylo v roce 2022 darováno 974 696 korun.

Podporujeme iniciativu Být doma

Hlavním cílem iniciativy Být doma je zapojení co nejvíce organizací a jednotlivců do vytvoření srozumitelných podkladů vedoucích ke zlepšení podmínek v oblasti podpory a rozvoje terénní paliativní péče v ČR. Podpořte iniciativu i vy, navštivte www.bytdoma.cz. Buďte s rodinou v životě, v lásce, i umírání.