Rodina a děti

Dáváme dětem a rodinám naději na hodnotný život. Přispíváme na projekty zaměřené na problémy sociálního charakteru. Podporujeme prevenci sociálního hendikepu u rizikových a sociálně znevýhodněných rodin, dětí a mládeže. Podporujeme oblast náhradní rodinné péče. Pomáháme dětem ohroženým domácím násilím, rodinám v krizi i dětem vyrůstajícím mimo domov.

V sociální oblasti zaměřené na pomoc rodinám a dětem jsme v roce 2022 rozdělili 2 760 544 Kč.

Prevence domácího násilí

401 423 korun jsme v roce 2022 věnovali na projekty Centra LOCIKA, které dlouhodobě podporujeme a které upozorňuje na důležitost ochrany dětí před násilím a otevírá ve společnosti téma včasné prevence. Pro Centrum LOCIKA zároveň kolegové z Komerční banky interně vyvíjejí aplikaci, která dětem umožní snadněji vyhledat pomoc. Záměrem tohoto dlouhodobého projektu je nabídnout digitální řešení problému nízké dostupnosti okamžité pomoci pro děti ohrožené domácím násilím a přispět k včasnému vyhledání pomoci.

Náhradní rodinná péče

Podporujeme rozvoj oblasti náhradní rodinné péče. Ve spolupráci s organizací Dobrá rodina vzniká interaktivní informační portál, který přiblíží náhradní rodinnou péči stávajícím i budoucím pěstounům a stane se rozcestníkem nejen pro ně, ale i pro děti v pěstounské péči a profesionály. Naším cílem je se oblasti náhradní rodinné péče v následujících letech více věnovat, proto jsme koncem roku 2022 vyhlásili grantovou výzvu zaměřenou na podporu zdravého vývoje dětí v náhradní rodinné péči.

Samoživitelé

V rámci první grantové výzvy na pomoc samoživitelům v roce 2022 jsme částkou 2 047 121 korun a prostřednictvím 20 neziskových organizací pomohli 37 rodinám samoživitelů v tíživé životní situaci a přinesli radost a jistotu do jejich nelehkých životů.


Cítíme odpovědnost nakládat s dary v souladu s přáním našich dárců. Proto jsme dali možnost hlasovat v anketě týkající se využití prostředků ve výši 2,7 milionu korun určených na pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Z dvou tisíc oslovených dárců vyjádřila svůj názor více než polovina a téměř dvě třetiny hlasovaly pro možnost věnovat tyto prostředky na podporu českých rodin samoživitelů, které se nejen okolnostmi války na Ukrajině dostaly do komplikované životní situace. Učinili jsme tak a prostředky věnovali do grantové výzvy na přímou podporu rodin poskytnutou začátkem roku 2023. Naším cílem je pomoci rodinám samoživitelů odstartovat životní změnu, jíž by z vlastních prostředků jen těžko dosáhly, a napomoci tomu, aby děti v konečném důsledku mohly zůstat u svých rodičů. Více informací o projektu naleznete na této stránce.

V roce 2022 byla podpořena Poradna při finanční tísni darem 1 473 354 korun směřovaným na projekt bezplatného dluhového poradentství a pomoci prevence vzniku tíživé finanční situace.