Rodina a děti

Dáváme dětem a rodinám naději na hodnotný život. Přispíváme na projekty zaměřené na problémy sociálního charakteru. Podporujeme prevenci sociálního hendikepu u rizikových a sociálně znevýhodněných rodin, dětí a mládeže. Podporujeme oblast náhradní rodinné péče. Pomáháme dětem ohroženým domácím násilím, rodinám v krizi i dětem vyrůstajícím mimo domov.

V sociální oblasti zaměřené na pomoc rodinám a dětem jsme v roce 2023 rozdělili více než 10 milionů Kč.

Samoživitelé 

Téměř šest milionů korun bylo v roce 2023 rozděleno prostřednictvím neziskových organizací mezi rodiny samoživitelů, které se ocitly v komplikované a tíživé životní situaci. Cílem grantového programu je pomoci rodinám docílit pozitivních životních změn, kterých by z vlastních prostředků nedosáhly. Nadace přináší širokou škálu možností, na co mohou rodiny finanční prostředky využít.  

Prevence domácího násilí 

Nadace dlouhodobě upozorňuje na důležitost ochrany dětí před násilím a otevírá ve společnosti téma včasné prevence. V roce 2023 věnovala 250 tisíc Kč na rozvoj specializovaného chatu Centra LOCIKA. Kromě finanční podpory tohoto projektu pokračovala i jeho dobrovolnická část, kdy kolegové z Komerční banky pro Centrum LOCIKA interně a bez nároku na honorář dále rozvíjeli aplikaci Dětství bez násilí – digitální řešení okamžité pomoci pro děti ohrožené domácím násilím s možností včasného vyhledání pomoci. 

Náhradní rodinná péče 

V roce 2023 bylo rozděleno téměř 3,5 milionu Kč v grantovém programu na podporu zdravého vývoje dětí v náhradní rodinné péči. Jeho cílem je věnovat pozornost dětem odloučeným od své biologické rodiny a vyrůstajícím v náhradní rodinné péči, ale i osobám o ně pečujícím, podpořit je formou poradenství a doprovázení, krizové pomoci, sociálně terapeutické činnosti, a zajistit tak komplexní a multidisciplinární práci s celou rodinou.  

Nejdůležitějším partnerem Nadace KB v této oblasti je organizace Dobrá rodina o.p.s. V rámci grantové výzvy uspěla s projektem „Multidisciplinární tým pro ohrožené dítě“, který bude v průběhu tří let podpořen částkou 750 tisíc Kč. Za podpory Nadace KB a ve spolupráci s Dobrou rodinou vznikl v předchozích letech interaktivní informační portál „Rodinná síť“, který je vyhledávaným rozcestníkem a místem s aktuálními informacemi nejen pro stávající náhradní rodiče, ale i pro děti v pěstounské péči či profesionály.  

V roce 2023 Nadace KB pokračovala v dlouhodobé spolupráci s Poradnou při finanční tísni v rámci projektu bezplatného dluhového poradenství a pomoci prevence vzniku tíživé finanční situace.