Udržitelná budoucnost

Podporujeme šetrné a spravedlivé nakládání s přírodními zdroji a respektujeme vzájemné propojení sociálních a environmentálních principů. Podílíme se na minimalizaci negativních dopadů na společnost i životní prostředí.

V roce 2023 jsme podpořili projekty z oblasti udržitelné budoucnosti v částkou 4,7 milionu Kč.

Udržitelná a zelená budoucnost 

Druhým rokem se Nadace KB společně s KB Penzijní společností připojila k projektu Sázíme budoucnost Nadace Partnerství, který byl podpořen částkou více než 2,2 milionu Kč. Celkem bylo podpořeno 17 projektů na výsadbu zeleně ze 71 přihlášených. Zaměstnanci Skupiny KB se každoročně aktivně zapojují do výsadby stromů. Společně v rámci projektu Českého svazu ochránců přírody Klenice v listopadu 2023 vysadili 90 ovocných stromů nedaleko obce Buda u Mnichova Hradiště. Ostravská zoologická zahrada za darovanou částku 300 tisíc Kč vybudovala vodopádovou kaskádu s jezírkem pro lori horské ve voliéře Papua. Součástí naší podpory je i dlouhodobý projekt Zoo Praha zaměřený na vzdělávání v oblasti ochrany biodiverzity a ohrožených druhů zvířat. 

Nadace KB tradičně podpořila smysluplné a oblíbené dobrovolnické aktivity zaměstnanců Skupiny KB. Iniciativě Do práce na kole neziskové organizace Auto*Mat bylo darováno 350 tisíc Kč. Spolek Ukliďme Česko získal 600 tisíc Kč na podporu celorepublikové úklidové akce a na poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí.