Udržitelná budoucnost

Podporujeme šetrné a spravedlivé nakládání s přírodními zdroji a respektujeme vzájemné propojení sociálních a environmentálních principů. Podílíme se na minimalizaci negativních dopadů na společnost i životní prostředí.

V roce 2022 jsme podpořili projektyz oblasti udržitelné budoucnosti v celkové částce 3 510 052 Kč

Podpora v roce 2022

Podpora aktivit, jejichž hodnota a trvání přesahují do budoucnosti, je pro nás důležitá, a proto jsme se ve spolupráci s KB Penzijní společností připojili k iniciativě SÁZÍME BUDOUCNOST Nadace Partnerství a k jejímu cíli vysázet 10 milionů stromů. V roce 2022 byla vypsána první společná grantová výzva s cílem vrátit zeleň do přírody ve výši 2 miliony korun, díky níž bylo podpořeno devět projektů v pěti krajích a vysázeno více než 800 stromů a keřů.

V rámci činnosti zaměřené na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí nadace nad rámec společného projektu s KBPS a Nadací Partnerství v roce 2022 podpořila částkou 310 tisíc korun druhou etapu přeměny aleje ovocných stromů nedaleko centrály Komerční banky na Stodůlkách. V ostravské zoologické zahradě díky daru 300 tisíc korun mohlo být vybudováno Interaktivní chovné zázemí pro dikobrazy jihoafrické. Součástí naší podpory v této oblasti je i dlouhodobý projekt ZOO Praha zaměřený na vzdělávání v oblasti ochrany biodiverzity a ohrožených druhů zvířat.

Nadace Komerční banky tradičně podpořila smysluplné a oblíbené dobrovolnické aktivity zaměstnanců Skupiny KB. Připojili jsme se k iniciativě DO PRÁCE NA KOLE neziskové organizace Auto*Mat a spolku Ukliďme Česko jsme darovali částku 500 tisíc korun na podporu celorepublikové akce za účelem poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2022 byl dále podpořen částkou 400 052 korun projekt Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) se zaměřením na cirkularitu soukromého i veřejného zadávání.