Nadace Jistota

Informace o nadaci

Podívejte se na další informace o nadaci podle oblasti vašeho zájmu

Časté dotazy

Nadace Jistota poskytuje nadační příspěvky výhradně na realizaci projektů nestátních neziskových organizací. Individuální žádosti neumíme uspokojivě řešit. Výjimkou jsou zaměstnanci Skupiny KB. Více informací zde.

Číslo účtu Nadace Jistota je 2970297/0100

Nemusíte nám psát nebo telefonovat. Příspěvky přidělujeme pouze nestátním neziskovým organizacím v rámci jednotlivých grantových výzev. Sledujte náš Grantový harmonogram. Výjimkou jsou zaměstnanci Skupiny KB. Více informací zde.

Nadace Jistota pomáhá a podporuje aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti.

Činnost Nadace Jistota se opírá o pět hlavních pilířů, jimiž jsou:

  • Raná péče a pomoc předškolním dětem
  • Sociálně hendikepovaní dospívající
  • Zdravotně postižení dospělí
  • Posílení kvality života seniorů
  • Hospicová a paliativní péče.

Více najdete v sekci Oblasti pomoci.

Předkládaný projekt musí zapadat do koncepce Nadace KB Jistota a odpovídat zadání vyhlášené grantové výzvy. Bližší informace najdete zde.

Výše žádosti se většinou pohybuje v rozmezí 50 - 200 tisíc Kč. Více informací najdete u každé aktuálně vyhlášené grantové výzvy. Nákladnější projekty Nadace podporuje v rámci dlouhodobé projekty tzv. Fondu Jistota, jehož partnery však oslovuje Nadace sama.

Ano, Nadace přispívá na financování odměn odborných pracovníků. Nepřispíváme však na investiční náklady, režijní náklady či náklady na pohonné hmoty.