Samoživitelé

V roce 2022 a 2023 jsme věnovali na pomoc rodičům samoživitelům více než 8 milionů korun. Prostřednictvím 65 neziskových organizací jsme pomohli více než 200 rodinám samoživitelů v tíživé situaci a přinesli radost a jistotu do jejich nelehkých životů.

Společně s našimi dárci pomáháme zlepšit situaci těchto rodin a mnohdy i odstartovat životní změnu, které by z vlastních prostředků jen těžko dosáhli. Cílem projektu je pomoci rodinám docílit pozitivních životních změn, kterých by z vlastních prostředků jen těžko dosáhly.

Poskytujeme širokou škálu možností, na co mohou rodiny finanční prostředky využít. 

  • Nejčastěji požadovaným je příspěvek na bydlení a nákup základního nábytku a vybavení domovů.
    Další obvyklou položkou je školné, školkovné či příspěvek na pomůcky do školy.
  • Méně častěji rodiny žádají o finance na nákupy trvanlivých potraviny, drogerie a ošacení.
  • Jen 7 % z celkově čerpaných prostředků jsou náklady na pracovníka, který v organizaci se samoživiteli jako svými klienty jedná, pomáhá jim a podporuje je na jejich nelehké cestě.

 

Pomozte společně s námi těmto rodinám na jejich nelehké životní cestě:

Použité fotografie jsou z důvodu zachování anonymity rodin pouze ilustrační.

Komu přispět?

Lucie

Nový start pro Lucii a Tadeáška

Lucie zvládá rodičovství a dluhy, zatímco se zotavuje a hledá stabilní domov.
Jana

Jana a její nový začátek

Jana, po odchodu od partnera, udržuje domácnost a podporuje vzdělávání svých dcer.
Klára

Kláry cesta k novému životu

Klára opustila násilné prostředí a buduje s synem Alexandrem nový život.
Kateřina

Kateřina proti překážkám

Katka, vychovávající syny bez podpory, touží po stabilní práci a lepším životě.
Miroslav

Miroslav nechce opakovat chyby minulosti

Miroslav, pečující o tři děti, usiluje o jejich šťastné a samostatné dospívání.
Dita

Dita hledá stabilitu a zdraví

Dita, čelící nejistotě a hledající práci, touží po lepší budoucnost pro sebe a svou dceru Dominiku.
Kateřina

Kateřina bojuje za domov pro své děti

Kateřina hledá finanční stabilitu pro rodinu a bojuje s psychickým terorem bývalého partnera.

Komu jste už přispěli

Michaela

Michaela na cestě za lepší budoucností

Michaela, matka pěti dětí, bojuje za lepší bydlení a stabilitu.

O projektu