Samoživitelé

V roce 2022 a 2023 jsme věnovali na pomoc rodičům samoživitelům více než 8 milionů korun. Prostřednictvím 65 neziskových organizací jsme pomohli více než 200 rodinám samoživitelů v tíživé situaci a přinesli radost a jistotu do jejich nelehkých životů.

Společně s našimi dárci pomáháme zlepšit situaci těchto rodin a mnohdy i odstartovat životní změnu, které by z vlastních prostředků jen těžko dosáhli. Cílem projektu je pomoci rodinám docílit pozitivních životních změn, kterých by z vlastních prostředků jen těžko dosáhly. Poskytujeme širokou škálu možností, na co mohou rodiny finanční prostředky využít. Nejčastěji požadovaným je příspěvek na bydlení a nákup základního nábytku a vybavení domovů. Další obvyklou položkou je školné, školkovné či příspěvek na pomůcky do školy. Méně častěji rodiny žádají o finance na nákupy trvanlivých potraviny, drogerie a ošacení. Jen 7 % z celkově čerpaných prostředků jsou náklady na pracovníka, který v organizaci se samoživiteli jako svými klienty jedná, pomáhá jim a podporuje je na jejich nelehké cestě.

Níže uvedeným rodinám jsme již pomohli. Aktuálně vybíráme další rodiny z grantové výzvy, která byla uzavřena na konci ledna 2024.

Použité fotografie jsou z důvodu zachování anonymity rodin pouze ilustrační.

Komu jste už přispěli

Jana

Jana s osvojenými dcerami

Jana s dvěma vlastními dětmi pečuje o dvě vnoučata svěřená do pěstounské péče po smrti jejich maminky.
Kristýna

Lepší život pro Kristýnu

Kristýna vyrůstala v dětském domově, nyní vychovává dvě děti a z důvodu dočasné finanční tísně jí hrozí vystěhování z bytu. 
Pavla

Důstojné bydlení pro Pavlu

Pavla vychovává dvojčata a prožívá těžké období bez příjmů včetně dluhů z minulosti. Těší se však na lepší časy, které pomalu přicházejí.
Kateřina

Pomoc pro Kateřinu

Kateřina se svými dvěma syny bydlí v pronajatém bytě. Mladší syn trpí vývojovým a mentálním handicapem. 
Petra

Pomoc pro pečovatelku Petru

Petra je matka samoživitelka, která pracuje jako pečovatelka. Finanční podporu by ráda využila na úhradu kurzu pro zlepšení kvalifikace a získání lepšího pracovního uplatnění.
Simona

Udržení bytu pro Simonu

Simoně se na konci roku 2022 výrazně zvýšily platby za elektřinu a hrozí jí nejen odpojení od elektřiny, ale i ztráta městského bytu se sociální podporou.
Simona

Simona se dvěmi dětmi

Simona se dvěmi dětmi byla obětí domácího násilí a přišla o domov. Dokázala se osamostatnit, přesto potřebuje pomoc.
Jana

Domov pro Janu

Jana se musela po rozvodu vystěhovat z nájemního bytu, nový byt se snaží udržet a neskončit v azylovém domě. 
Soňa

Soňa s dcerou v domácí péči

Soňa žádá o pomoc překlenout náročné období, které musí trávit doma s dcerou po komplikované zlomenině ruky.
Martina

Martina pěstounka sedmi dětí

Martina je pěstounka a samoživitelka, vyrůstala v ústavním zařízení. Měla v pěstounské péči sedm sourozenců z dětského domova.
Anna

Anna a 6 dětí v zimě

Anna sama vychovává 6 dětí a nezvládá finančně zabezpečit základní potřeby rodiny. Příspěvek na topnou sezonu v pronajatém domě jí ušetří náklady a pomůže překonat složité období.
Eva

Budoucnost pro Evu

Eva se svým čtyřletým synem hledá bezpečný domov, aby se osamostatnila a nebyla do budoucna závislá na partnerovi s násilnickými sklony. 
Lenka

Pomoc pro Lenku a šest dětí

Lenka sama vychovává šest dětí, statečně se s tím potýká, balancuje však na hranici chudoby. Syn trpí poruchou autistického spektra a dcera byla pro psychické potíže hospitalizována.
Alena

Bydlení pro Alenu

Alena přišla o práci školní asistentky a ocitla se v tíživé situaci, jak sama syna uživí. Bydlí ve velmi špatných podmínkách a žádá o příspěvek na základní vybavení bytu.
Zuzana

Lepší život pro Zuzanu

Zuzana vychovává dvouletou dceru a dělá vše pro to, aby dceři zajistila co nejlepší život. Aktivně hledá práci a školku pro dceru.
Pavlína

Nový život pro Pavlínu

Pavlína se chce osamostatnit a ochránit sebe a své 3 syny před opakovaným domácím násilím ze strany partnera.
Miroslav

Pomoc pro Miroslava

Otec samoživitel a bývalý policista Miroslav žádá o pomoc. Nedávno náhle ovdověl a zůstal sám na tři malé děti. 
Petr

Petr se synem bez maminky

Petr a jeho žena onemocněli onkologickým onemocněním. Jeho žena na začátku června 2023 své nemoci podlehla a on zůstal se svým 16 letým synem sám.
Daniela

Bezpečí pro Danielu

Daniela opakovaně zažívala domácí násilí. Teď žije se svou dcerou v azylovém domě. Touží po bezpečnějším domově, který z vlastních prostředků nemůže získat. 
Lucie

Šance pro Lucii

Lucie zažívala domácí násilí, nefunkční vztah se jí podařilo ukončit. Její současný partner však nečekaně zemřel. Rodina bojuje s finančním propadem.
Sandra

Sandra se sedmi dětmi

Sandra, maminka sedmi dětí, byla jako malá fyzicky týraná. I v dospělosti opakovaně zažívala domácí násilí. Nyní hledá domov pro sebe a své děti.
Petra

Petra babičkou i matkou

Petra pečuje o dvě vnoučata, která přišla o svou matku. Finanční podpora by pomohla dětem zajistit terapeutickou pomoc. 
Tonda

Budoucnost pro Tondu

Alena se synem Tondou se dlouhodobě potýkají s velkou chudobou. Možným východiskem je materiální podpora syna talentovaného v oboru IT, který může rodinnému rozpočtu pomoci.
Marie

Marie s dcerou

Marie bydlí v sociálním bytě a stará se o malou dceru. Její další děti jí byly odebrány do pěstounské péče. 
Pavel

Pavel v invalidním důchodu

Pavel v pracovní neschopnosti s dětmi trávil velmi mnoho času, rodina je pro něj tím nejdůležitějším, i přestože po rozvodu zažívá finanční tíseň.
Pavlína

Nezávislost po Pavlínu

Pavlína utíká od matky alkoholičky a násilnického partnera, kvůli kterému byla hospitalizována. Je v náročné situaci, ale vše se snaží aktivně řešit. 
Alenka

Alenka s tatínkem

Petr je samoživitel, jako samoživitel byl s Alenkou na rodičovské a nyní hledá pracovní uplatnění.
Ester

Bydlení pro Ester

Ester je maminkou pětiletého Adriánka, který trpí poruchou autistického spektra a mentální retardací. Ester pracuje na částečný úvazek, finanční situace rodiny je napjatá.

O projektu