Miroslav nechce opakovat chyby minulosti

Miroslav, který sám prožil náročné dětství, je odhodlán poskytnout svým dětem lepší start do života. Je samoživitel, který má ve své péči tři děti. Syn půjde letos v září do první třídy, dcerka je předškolačka a nejmladší synek bude pokračovat v docházce do mateřské školy. Jako jediný pečovatel se snaží svým dětem věnovat veškerou svou energii a čas, aby se cítily milované a podporované. Díky své obdivuhodné energii se Miroslav aktivně podílí na přípravě dětí na školu a jejich celkovém rozvoji. Snaží se jim vytvořit stabilní zázemí, aby mohly úspěšně zapojit do společnosti a být jednou samostatné. Přestože občas získá krátkou pomoc od babičky, většinu času a péče o děti zvládá sám, což ho činí často vyčerpaným. Miroslav by uvítal finanční pomoc, která by mu umožnila koupit základní potřeby jako potraviny, léky, oblečení a boty pro děti. Tato podpora by mu také pomohla vytvořit finanční rezervu a umožnila by mu organizovat výlety a další aktivity pro děti, což by znamenalo nejen odlehčení pro jeho rozpočet, ale i zasloužený odpočinek a možnost dalšího vzdělávání a rozvoje jeho dětí.

Pro Miroslava vybíráme 50 000 Kč

Pro Miroslava vybíráme 50 000 Kč

  • na potraviny a hygienu, oblečení, vzdělávací a školní pomůcky, kroužky a školní výlety 
  • číslo účtu: 2970297/0100, VS: 521245

Kdo podporuje Miroslava?

Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodiny Olomouc

poskytuje odbornou podporu rodinám s dětmi s ohroženým vývojem či postižením. Naše služby rané péče jsou dostupné rodinám s různými potřebami, včetně těch z Ukrajiny. Jsme hrdí na to, že naše kvalita služeb je garantována Asociací rané péče ČR a byli jsme oceněni za naši práci.