Nový start pro Lucii a Tadeáška

Lucie, 33 let, žije v azylovém domě v Kyjově se svým dvouletým synem Tadeáškem od roku 2023. Jako matka na rodičovské dovolené čelí mnoha výzvám, včetně finanční nezájemnosti biologického otce syna. V minulosti se Lucie potýkala s alkoholismem a finančními problémy, které ji stíhají dodnes. Aktuálně je na dobré cestě k zotavení, platí výživné na své děti, které nejsou v její péči, a snaží se splácet dluhy za energie. V červnu 2024 jí končí azylové bydlení, a proto podala žádost o sociální byt v Kyjově, kde by mohla žít a finančně se stabilizovat další tři roky. Finanční dar by jí pomohl zaplatit nájem, energie, koupit novou lednici, léky a oblečení pro syna, který trpí virózami a alergiemi.

Pro Lucii vybíráme 50 000 Kč

Pro Lucii vybíráme 50 000 Kč

  • na lednici, sportovní oblečení a obuv pro syna, léky, příspěvek na nájemné a energie
  • číslo účtu: 2970297/0100, VS: 521241

Kdo podporuje Lucii?

Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova

fungující od roku 2007, poskytuje pět základních sociálních služeb, včetně azylového domu pro matky s dětmi a denního stacionáře. Naše poslání je podporovat rodiny s dětmi, které čelí sociálním výzvám, a to poskytováním služeb jako osobní asistence či sociální aktivizace, s cílem umožnit dětem vyrůstat v harmonickém rodinném prostředí.