Jana a její nový začátek

Jana, 39 let, s třemi dcerami Anetou (17 let), Haničkou (12 let) a Lucinkou (2 roky), opustila problematický vztah a našla si azyl v azylovém domě v Kyjově. Po krátkém pobytu v AD se podařilo s pomocí pracovnic najít nové bydlení v obci Vacenovice. Od listopadu 2023 jí je pronajímán obecní byt. Jana je na rodičovské dovolené a její finanční situace je stále napjatá kvůli starým dluhům. Proti její vůli její bývalý partner žádá o výhradní péči o nejmladší Lucinku. Anetka je studentkou učiliště v Kyjově v oboru pečovatelství, a pořízení notebooku by jí výrazně pomohlo ve studiu. Rodina se aktivně účastní místních akcí a využívá volný čas pro společné aktivity. Jana je známá svou pracovitostí a uměním pečovat o domácnost. Občasné dodávky potravin a hygienických potřeb jim pomáhají udržet rozpočet. Finanční dar by pomohl s platbami za bydlení, léky a vitamíny pro děti, školní obědy pro Anetku a oblečení pro dcery.

Pro Janu vybíráme 50 000 Kč

Pro Janu vybíráme 50 000 Kč

  • na léky, oblečení a obuv pro děti, notebook a obědy ve škole
  • číslo účtu: 2970297/0100, VS: 521242

Kdo podporuje Janu?

Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova

fungující od roku 2007, poskytuje pět základních sociálních služeb, včetně azylového domu pro matky s dětmi a denního stacionáře. Naše poslání je podporovat rodiny s dětmi, které čelí sociálním výzvám, a to poskytováním služeb jako osobní asistence či sociální aktivizace, s cílem umožnit dětem vyrůstat v harmonickém rodinném prostředí.