Srdeční záležitost

Další ročník Srdečních záležitostí se koná již toto léto, program vyhlašujeme k 11. 6. 2019 a sběr žádostí bude probíhat až do 9. 9. 2019. Začátkem října se tak všichni předkladatelé projektu dozvědí o své případné úspěšnosti.

Srdeční záležitost je program Nadace Jistota určený zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskových organizacích. Projekty těchto zaměstnanců, zaměřené na zdravotně-sociální oblast a oblast rozvoje občanské společnosti, může Správní rada Nadace podpořit částkou až 100 000 Kč. Od června se tak může každý zaměstnanec Skupiny KB přihlásit do programu na podporu svého „srdečního“ projektu. Cílem je umožnit rozšíření a zkvalitnění služby, kterou zaměstnanec - dobrovolník sám ve svém volném čase a bez nároku na odměnu poskytuje.

Projekt musí být realizován na území České nebo Slovenské republiky a základní požadavek je, aby žadatel prokázal své dlouhodobé dobrovolnické nasazení v dané organizaci. Přednost bude dána projektům na podporu rané péče u dětí předškolního věku, sociálně či zdravotně hendikepovaných dětí, dospívajících, dospělých či seniorů a na podporu paliativní a hospicové péče.

V předchozích šesti letech bylo celkem podpořeno 68 projektů v celkové částce 5,75 milionu korun. Programu se zúčastnili zaměstnanci z centrály i z regionů, z Komerční banky i dceřiných společností, z České i Slovenské republiky. Pokryto bylo téměř celé území ČR.

Program Srdeční záležitost je specifický i tím, že došlé žádostí hodnotí zaměstnanci Skupiny KB, kteří Nadaci podporují a jsou jejími pravidelnými dárci. V letošním ročníku bude výběr jen na nich.

Podmínky a celá výzva ke stažení (docx, 340 kB)

Těšíme se na Vaše Srdeční záležitosti. Pomůžeme Vám pomáhat!

JAK NAPSAT PROJEKT?

Stručně popište Váš projekt, jak byste ho prezentovali veřejnosti. Podrobnosti uveďte až v příloze „Komentář k projektu“. Vezměte prosím na vědomí, že tento popis bude tvořit základ pro vysvětlení, pochopení a zapamatování vašeho projektu. Zajímá nás především, jak váš projekt a náš příspěvek může změnit kvalitu života vašich klientů, uživatelů atp.Dále očekáváme sumarizaci východisek, pozadí, hlavních myšlenek a klíčových prvků projektu. O vaší organizaci nám napište především v příloze „Komentář k projektu „. Nezapomeňte zdůraznit a podrobně rozepsat, jak a proč konkrétně je daná organizace vaší srdeční záležitostí! Napište, jak konkrétně pomáháte, kdy jste se organizací seznámil atp.

NA CO SI DÁT POZOR?

 • Uvádějte položkový rozpočet. Snažte se být velmi podrobní (příloha „Rozpočet projektu“).
 • Pokud požadujete nákup nějakého přístroje, pomůcky, uveďte odkaz na jeho představení.
 • Pokud uvádíte celkový rozpočet organizace, jasně vyznačte, jaké položky požadujete hradit od Nadace.
 • V případě mzdových nákladů napište, jakou výši úvazku (případně kolik hodin) budeme hradit a po jakou dobu (případně kolik hodin). 

UPOZORNĚNÍ

Podpořeny nebudou žádosti, které byly opakovaně podpořeny v po sobě jdoucích předchozích třech letech. To se týká jak konkrétních projektů, tak podpořených organizací. Platí tedy pravidlo 3x a přestávka. Po roce je možné opět přihlásit podobný projekt či organizaci.

KONZULTACE

Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoliv otázkou. Samozřejmě je možné i osobní setkání nad vaším projektem či projektovým záměrem. Pokud máte o takové setkání zájem, napište nám na e-mail: jiri_kocourek@kb.cz. V případě většího počtu zájemců, uspořádáme jedno setkání pro všechny. 

HARMONOGRAM

 • Konzultace jsou možné po celou dobu až do uzávěrky
 • Příjem projektů je možný do: 9. 9. 2019 do 12 hodin
 • První kolo hodnocení zaměstnaneckou hodnotící komisí proběhne v termínu: 25. 9. 2019
 • Druhé kolo, kdy projekty projedná Správní rada nadace, proběhne: 4. 10. 2019 
 • Podpořené projekty oznámíme nejpozději:  8. 10. 2019
 • Předávání šeků a podpis smluv proběhne nejpozději do: 31. 12. 2019
 • Projekty se mohou realizovat maximálně 12 měsíců od podpisu smlouvy a nejpozději tak do 31. 12. 2020