• Děkujeme, že pomáháte s námi

Děkujeme, že pomáháte s námi

Za posledních 25 let jsme společně podpořili 1 600 projektů
25 let

25 let

Pomáháme potřebným a lidem s nelehkým
životním osudem už čtvrt století
1 600 projektů

1 600 projektů

Za dobu svého působení jsme
podpořili 1 600 projektů
250 milionů korun

250 milionů korun

Všem dohromady jsme
přispěli 250 milionů Kč

Díky, že jste s námi

Nadace Komerční banky se během uplynulého čtvrtstoletí podílela na zlepšování kvality života rodin i jednotlivců, přispívala na projekty neziskových organizací a pomáhala lidem s nelehkým životním osudem. Nadace KB je vyhledávaným partnerem v neziskové sféře. V posledním desetiletí se činnost nadace zaměřovala zejména na podporu systémových projektů, nových přístupů a koncepcí, které měli a mají širší dopad na veřejnost.

V současné době díky podpořeným projektům a rozděleným finančním darům dává Nadace KB naději na hodnotný život zejména dětem a rodinám a myslí i na udržitelnou budoucnost nás všech.

Nejdůležitější partnerské organizace a probíhající projekty

logo dobra rodina

Organizace Dobrá rodina

Podpora oblasti náhradní rodinné péče
logo locika

Centrum LOCIKA

Pomoc dětem ohroženým domácím násilím a rodinám v krizi
logo centum paliativni pece

Centrum paliativní péče

Rozvojový projekt z prostředí zdravotnické záchranné služby
logo nadace partnerství

Nadace Partnerství

Péče o životní prostředí skrze projekt sázíme budoucnost
logo adra

ADRA a Český červený kříž

Akutní podpora v případě živelných pohrom a mimořádných situací
logo kb nadace

Samoživitelé

Pomoc rodinám samoživitelů v krizi při jejich nelehké životní cestě

Jak můžete pomoci

Vážíme si jakékoli nezištné pomoci, finančního příspěvku i podpory. Jste to právě vy, dárci, kteří naplňujete podstatu neziskových organizací. Bez vás bychom se neobešli.

Ze srdce děkujeme všem našim dárcům i těm, které inspirujeme k dobrým skutkům.

Příspěvek na účet Nadace KB

Příspěvek na účet Nadace KB

Příspěvek můžete poslat pomocí QR kódu nebo přímo na účet Nadace KB 2970297/0100.

Příspěvek přes online bankovnictví KB+

Příspěvek přes online bankovnictví KB+

Vybrané projekty můžete podpořit přímo ve svém internetovém a mobilním bankovnictví KB+ v části Centrum KB+ / Nadace KB.

Přímá pomoc rodinám samoživitelů

Přímá pomoc rodinám samoživitelů

Přispět můžete také přímo rodinám samoživitelů v krizi díky sbírkám pro vybrané konkrétní rodiny.