S čím vám
pomůžeme?

Vyberte si z 5 úvěrů
Revolvingový, kontokorentní, na provoz,
investice i překlenutí nedostatku financí

NA CO MŮŽETE PODNIKATELSKÉ ÚVĚRY POUŽÍT

How to get this product?

By phone

Leave it all up to us. Leave your contact information – we will call you back.

At a branch

Select a branch, leave your contact information – we will call you back.

Loading

USEFUL INFORMATION

 • Úvěry pro fyzické i právnické osoby, které podnikají, mají daňovou povinnost na území ČR a splní právní předpisy pro přijetí úvěru
 • Úvěry mohou využít i obce, kraje a subjekty jimi zřízené
 • Můžete financovat své provozní a investiční potřeby, oběžné prostředky i přechodný nedostatek peněz
 • Krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá splatnost úvěru
 • Způsob financování může být jednorázový, postupný, revolvingový nebo kontokorentní
 • Úvěry jsou v měnách: CZK, EUR, USD, CHF, GBP

Revolvingový úvěr

 • S jedním limitem (opakované navyšování nečerpané části o splátky provedené do termínu) nebo základním a aktuálním limitem (čerpání a splácení do hranice vašeho aktuálního limitu, který lze nastavit až do výše základního limitu)
 • Splatnost úvěru je na dobu neurčitou nebo určitou (maximálně 3 roky)

Kontokorentní úvěr

 • Poskytneme ho na váš běžný (kontokorentní) účet
 • Limit debetního zůstatku nemůžete překročit
 • Slouží k překlenutí přechodného nedostatku, k financování pohledávek z obchodního styku, zásob, nebo provozních potřeb (v určitých případech v kombinaci s investicemi)

Úvěr k překlenutí nedostatku finančních prostředků

 • Krátkodobý nebo střednědobý úvěr v českých korunách
 • K financování pohledávek po lhůtě splatnosti, výplatě mezd
 • Obvykle jednorázový úvěr účelově k přímé platbě nebo převodem na účet klienta
 • Pevná nebo pohyblivá úroková sazba

Úvěr na oběžné prostředky

 • Krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý úvěr k přímému zaplacení potřeb podniku
 • Maximálně do předpokládané výše oběžných prostředků nebo jejich konkrétních druhů k určitému datu
 • Čerpat a splácet je možné jednorázově nebo postupně
 • Pevná nebo pohyblivá úroková sazba
 • V CZK, vybraných cizích měnách (EUR, USD, CHF) nebo jejich kombinaci
 • Možné využít jako revolvingový úvěr k financování pohledávek do obvyklé lhůty splatnosti v ČR i zahraničí

Úvěr na provozní a investiční potřeby

 • Krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý úvěr k přímému zaplacení potřeb podniku
 • Maximálně do předpokládané výše úvěrovaných potřeb, u investiční části do výše smluvní ceny
 • Jednorázové nebo postupné čerpání
 • Pevná nebo pohyblivá úroková sazba
 • V CZK, vybraných cizích měnách (EUR, USD, CHF) nebo jejich kombinaci