Alenka s tatínkem

Petr je samoživitel, který se stará o dceru Alenku od narození. Její maminka o Alenku nejeví zájem, navštěvuje ji velmi zřídka. Pan Polách je tak pro Alenku hlavní pečující osobou, na kterou se může spolehnout. Velmi mu na dceři záleží a s Alenkou má navázaný hezký vztah. Petr bydlí s dcerou v domku a občas jim vypomáhá ještě Alenčina babička. Petr byl jako samoživitel s Alenkou na rodičovské, nastavil dceři denní režim, zajišťoval péči o dceru. Návrat na trh práce je možný až nyní s nástupem Alenky do mateřské školky. Petr hledá práci, nyní je registrovaný na úřadu práce a oslovuje zaměstnavatele. Finanční pomoc by využil na překlenutí období, než si najde zaměstnání, a na úhradu nejnutnějších rodinných potřeb. 

Pro Alenku jsme vybrali 50 000 Kč

  • na vzdělávací pomůcky, potraviny a oblečení, vybavení dětského pokoje a stravné pro dceru.

Kdo podporuje Alenku?

Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc

Naším posláním je poskytovat odbornou pomoc a poradenství rodinám s dítětem s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v těžké životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí. Služby rané péče poskytujeme rodinám s dítětem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s PAS. Nyní poskytujeme naše služby i ukrajinským rodinám s dětmi s postižením.