Anna a 6 dětí v zimě

Annu opustil manžel, a tak sama vychovává 6 dětí. Rodina často využívá materiální pomoc doprovázející organizace. Anna se s pomocí rodiny stará o děti příkladně, děti jsou nadané a ve škole mají velmi dobrý prospěch. V důsledku ekonomické krize, která dolehla i na tuto rodinu, nezvládají finančně pokrýt všechny základní potřeby rodiny. V současné době je pro rodinu jedním z nejpalčivějších dlouhodobých problémů vytápění vesnického domečku, který mají v pronájmu. Dříve topili elektrickými přímotopy, s ohledem na ceny energií byli nuceni přejít na tuhá paliva. S těmi však musí velmi šetřit, málokdy mají doma v zimě příjemné teplo. Proto rodina žádá o laskavou finanční podporu, kterou by využila jako příspěvek na jednu topnou sezonu, aby rodině zbyly prostředky na další výdaje i volnočasové aktivity pro děti. V příštím roce se Anna vrací do práce na plný úvazek, proto by tato pomoc pomohla rodině překonat poslední zimu s omezenými příjmy.

Pro Annu vybíráme 50 000 Kč

Pro Annu vybíráme 50 000 Kč

  • na zajištění jedné topné sezony pro rodinu.
  • číslo účtu: 123-6586300277/0100
Aktuální stav na účtu

Kdo podporuje Annu?

Můžeme pomoci - J.F. 2020

V Benátkách nad Jizerou se náš tým soustřeďuje na pomoc potřebným napříč cílovými i věkovými skupinami. Jeho součástí je sociální pracovnice, zdravotní sestra, katolický kněz a auditor. Zaměřujeme se na poskytování materiální a nemateriální pomoci, výchovnou a vzdělávací činnost mimoškolního charakteru a na organizaci kulturních, sportovních a jiných společenských akcí, které mají za cíl podpořit rozvoj občanské sounáležitosti. Také pomáháme s administrací a finančním zajištěním při slučování rodin, spolupracujeme se státními orgány, s orgány místní samosprávy, s místními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty.