Budoucnost pro Tondu

Alena pracuje jako pomocná síla ve stravování v Mladé Boleslavi. Je svobodnou maminkou. Po tragickém odchodu od své matky zůstala sama bez příbuzných. Její syn Tonda tento školní rok začal studovat střední školu v oboru IT, na kterou denně dojíždí do Prahy. Jeho otec na výživu přispívá minimálně. Rodina se dlouhodobě potýká s velkou chudobou. Tonda by nyní nejvíce potřeboval notebook ke studijním účelům a nové oblečení a obuv, neboť finanční situace rodiny zdaleka nedovoluje, aby se vyrovnal svým vrstevníkům. Notebook by mu pomohl sehnat brigádu v oboru, který studuje. Osobní prosba od Tondy: „Jmenuji se Antonín a studuji na střední průmyslové škole. Jsem v prvním ročníku oboru informačních technologií. Jako pro studenta střední IT školy se zaměřením na programování, grafický design a 3D modelování je pro mě velmi potřebný notebook, jehož funkce mi umožní rozvíjet dovednosti v oblasti programování a tvorby 3D modelů i grafického designu. Díky výkonnému procesoru a dostatečné paměti budu moci snadno spouštět vývojová prostředí a programovací jazyky, které potřebuji. Notebook mi poskytne dostatečný výkon a prostor pro psaní a testování kódu, vytváření webových stránek, mobilních aplikací a softwarových projektů. S tímto notebookem bych mohl efektivně pracovat na svých programovacích úkolech a rozvíjet své dovednosti v IT oblasti. Notebook mi umožní vizualizovat a prezentovat moje projekty s jistotou, že budou vypadat úchvatně. Při programování potřebuji využívat dotykovou obrazovku pro rychlé ovládání vývojových prostředí a interaktivní psaní kódu. Při tvorbě 3D modelů a grafického designu využiji dotykovou obrazovku pro přesné editování a dotváření detailů. Kdyby se mi nový notebook podařilo získat, rád bych si také našel brigádu v oboru. Moc děkuji!“

Pro Tondu vybíráme 45 000 Kč

Pro Tondu vybíráme 45 000 Kč

  • na nákup obuvi a oblečení a notebook s příslušenstvím pro studijní účely i pro získání pracovního uplatnění.
  • číslo účtu: 123-6586290267/0100
Aktuální stav na účtu

Kdo podporuje Tondu?

Můžeme pomoci - J.F. 2020

V Benátkách nad Jizerou se náš tým soustřeďuje na pomoc potřebným napříč cílovými i věkovými skupinami. Jeho součástí je sociální pracovnice, zdravotní sestra, katolický kněz a auditor. Zaměřujeme se na poskytování materiální a nemateriální pomoci, výchovnou a vzdělávací činnost mimoškolního charakteru a na organizaci kulturních, sportovních a jiných společenských akcí, které mají za cíl podpořit rozvoj občanské sounáležitosti. Také pomáháme s administrací a finančním zajištěním při slučování rodin, spolupracujeme se státními orgány, s orgány místní samosprávy, s místními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty.