Domov pro Janu

Jana je samoživitelka a vychovává dvě děti, Marušku a Martina. Na podzim 2022 se rozvedla s manželem a na začátku roku 2023 se musela vystěhovat z nájemního bytu. Toto období pro ni bylo velmi náročné, protože se jí dlouho nedařilo najít nové bydlení a hrozilo, že skončí s dětmi v azylovém domě. Nakonec se Janě podařilo bydlení sehnat, ovšem platí výrazně vyšší nájem, než byla doposud zvyklá. Jana pracuje jako brigádnice v Lovosicích, protože se jí nedaří najít zaměstnání, které by mohla skloubit s péčí o děti. Bohužel se často stává, že dostane jen minimální výplatu. O děti se stará, jak nejlépe dovede, a aktivně se snaží plnit své cíle v rámci služby, kterou prostřednictvím Charity Lovosice využívá. 

Pro Janu jsme vybrali 50 000 Kč

  • na nájem, školní pomůcky pro dcery, drogerii a drobné vybavení domácnosti. 

Kdo podporuje Janu?

Charita Lovosice pomáhá lidem v nouzi již od roku 1996. Provozuje azylový dům pro ženy a matky s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní služby, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Dále provozuje charitní šatník, materiální a potravinovou pomoc, asistovaný kontakt, studentské praxe, podporuje dobrovolnictví či zajišťuje probační službu.