Jana s osvojenými dcerami

Jana od roku 2015 pečuje o Karolínu a Elišku, které jí byly svěřené do pěstounské péče. Jana má dvě vlastní děti, dospělého syna a náctiletou dceru. Pracuje v úklidové firmě, práce je náročná a namáhavá. V roce 2021 se Jana rozvedla, tudíž na vše zůstala sama. Elišce (jedné z nevlastních dcer) byl diagnostikován elektivní mutismus společně s hraničním autismem a ADHD, vyžaduje individuální přístup, intenzivní péči a dohled. Její sestra Karolína je velmi talentovaná a v roce 2024 plánuje nastoupit na Střední uměleckou školu v Kobylisích. Příprava na talentové zkoušky vyžaduje přípravu, která je však pro Janu finančně nákladná. Karolína se potýká s psychickými problémy a potřebuje pravidelné návštěvy u psychologa. Jana se snaží co nejlépe připravit vlastní i svěřené děti do života. Jana by ráda nevlastní dceři Karolíně zajistila přípravný kurz na střední školu a odbornou pomoc psychologa, což je pro ni i finančně velmi zatěžující. Dcera Eliška navštěvuje s ohledem na diagnózu psychologickou poradnu, která je hrazena pouze zčásti zdravotní pojišťovnou. V případě získání finanční podpory by mohla Jana Elišce zajistit psychologickou pomoc a podporu v častějších intervalech, což je v jejím stavu potřeba.

Pro Janu vybíráme 53 000 Kč

Pro Janu vybíráme 53 000 Kč

  • na psychologickou pomoc a přípravný kurz na střední školu.
  • číslo účtu: 123-6586200217/0100
Aktuální stav na účtu

Kdo podporuje Janu?

Centrum D8 o.p.s. od roku 2004 pomáhá ohroženým rodinám, dětem a mládeži. Podporuje osobní rozvoj všech generací. Organizace působí v Roudnici nad Labem, Kralupech nad Vltavou a v Litoměřicích. Zajišťuje chod tří dětských skupin, aktuálně doprovází 54 rodin s dětmi v náhradní rodinné péči, poskytuje sociální službu Klíč – poradna pro rodiny, organizuje příměstské tábory, pobytové tábory, doučování dětí, volnočasové kroužky či jednorázové akce pro rodiny s dětmi.