Lepší život pro Kristýnu

Kristýna je matkou samoživitelkou dvouletého Adama a čtyřletého Martina a bydlí se svými syny v bytě od Armády spásy. Momentálně se ocitla v tíživé finanční situaci, jelikož jí skončila mateřská dovolená a její finanční příjem tvoří pouze sociální dávky. Mladší syn Adam byl přijat do mateřské školy od září tohoto roku a do doby nástupu pro něj maminka neměla hlídání. S otcem dětí není v kontaktu, nejeví o syny žádný zájem ani finančně nepřispívá. Kristýna se snaží našetřit finance na kauci svého vlastního bydlení, nicméně v nynějším bytě stěží zvládá hradit nájemné, čímž jí vznikl dluh na nájmu a energiích a hrozí jí stěhování, které nechce dopustit kvůli dětem. Dluh je pro maminku velká finanční zátěž, se kterou jen těžko zvládne našetřit na kauci, aby se mohla přestěhovat. Kristýna vyrůstala v dětském domově, nemá rodinu ani blízké osoby, na které by se mohla obrátit. Ocení proto jakoukoli pomoc pro ni a její děti.

Pro Kristýnu vybíráme 39 000 Kč

Pro Kristýnu vybíráme 39 000 Kč

  • na pomoc s úhradou dluhu za nájemné a energie v předešlém bytě z důvodu špatné finanční situace rodiny.
  • číslo účtu: 123-6586240227/0100
Aktuální stav na účtu

Kdo podporuje Kristýnu?

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Armáda spásy v Kopřivnici vede prostřednictvím terénní sociální práce rodiny k využívání podpory nejbližšího okolí, k lepší orientaci v požadavcích společenského systému a k rozvoji rodičovských dovedností. Zaměstnanci služby spolupracují s rodinami a samostatnými rodiči a klienty, podporují je k dosažení samostatnosti, zabezpečení domácnosti a péči o děti. Věří, že rodina je v životě dítěte to nejdůležitější.