Lepší život pro Zuzanu

Zuzana vychovává dvouletou dceru a dělá vše pro to, aby dceři zajistila co nejlepší život. Zuzana je sirotek, rodinu nemá a má za sebou velmi těžké dětství. Otec dcery žije ve squatu. V jejich vztahu docházelo opakovaně k násilí a Zuzana se ho rozhodla opustit ihned poté, co se dozvěděla, že je těhotná. Snaží se udržet na vlastních nohách, ovšem Zuzaně bude brzy končit rodičovský příspěvek a její finanční situace se zhorší. Hledá práci a školku pro dceru, avšak na vesnici, kde bydlí, to není tak snadné. Aby si Zuzana mohla udržet bydlení, prosí o pomoc s příspěvkem na nájemné.

Pro Zuzanu vybíráme 50 000 Kč

Pro Zuzanu vybíráme 50 000 Kč

  • na úhradu kauce a prvního nájmu v novém bytě.
  • číslo účtu: 123-6586350207/0100
Aktuální stav na účtu

Kdo podporuje Zuzanu?

Společnost Podané ruce o.p.s.

Pomáháme lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytujeme jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřujeme se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečujeme o stovky klientů ve třech regionech České republiky. Poradenské centrum v Brně nabízí komplexní pomoc a poradenství lidem, kteří se dostali do problémů v souvislosti s užíváním návykových látek a mají zájem na jejich řešení. Poradenská práce je založena zejména na individuálních konzultacích, case managementu a pomoci při kontaktu s dalšími službami a institucemi. Nabízíme poradenství i pro osoby blízké těchto lidí. Speciální pozornost věnujeme rodinám, které jsou ohroženy závislostí. Snažíme se podpořit jejich soběstačnost, poskytujeme jim podporu, poradenství, ale také materiální pomoc.