Marie s dcerou

Samoživitelce Marii byly kvůli nestabilní finanční situaci a nevyhovujícím bytovým podmínkám dle rozhodnutí OSPOD odebrány dětí do pěstounské péče. S různými úspěchy a propady se Marie dlouhodobě snaží svoji situaci zlepšit, aby mohla získat děti zpět do své péče. Na konci roku 2021 otěhotněla a dělala vše pro to, aby novorozené dítě zůstalo v její péči, čehož svou snahou dosáhla. Marie si sama našla a zařídila nástup do azylového domu a následně i získala nájem v sociálním bytě, zvládá péči o dítě, které prospívá, a má k dceři velmi hezký vztah.

Pro Marii jsme vybrali 50 000 Kč

  • na příspěvek na nájem na 4 měsíce.

Kdo podporuje Marii?

Společnost Podané ruce o.p.s.

Pomáháme lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytujeme jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřujeme se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečujeme o stovky klientů ve třech regionech České republiky. Poradenské centrum v Brně nabízí komplexní pomoc a poradenství lidem, kteří se dostali do problémů v souvislosti s užíváním návykových látek a mají zájem na jejich řešení. Poradenská práce je založena zejména na individuálních konzultacích, case managementu a pomoci při kontaktu s dalšími službami a institucemi. Nabízíme poradenství i pro osoby blízké těchto lidí. Speciální pozornost věnujeme rodinám, které jsou ohroženy závislostí. Snažíme se podpořit jejich soběstačnost, poskytujeme jim podporu, poradenství, ale také materiální pomoc.