Martina pěstounka sedmi dětí

Martina je pěstounka a samoživitelka, vyrůstala v ústavním zařízení a dobře vychovala tři nyní již dospělé děti. Před osmi lety si převzala sedm dětí do pěstounské péče, o které se přestali starat jejich biologičtí rodiče a jež vyrůstaly v dětském domově. Martina nechtěla děti v zařízení nechat a naplánovala si postupný přechod do své péče. Nyní aktuálně pečuje o čtyři nezaopatřené děti. Petr studuje první ročník střední školy, Simona od září nastupuje na obor kuchař, číšník, kde musí mít výbavu. Karolína a Pavlína navštěvují ještě základní školu. Karolína a Pavlína trpí úzkostmi a mají doporučenou terapeutickou podporu. Podpořte tuto rodinu příspěvkem na kvalitní potraviny a vyhovující oblečení pro děti, a pomozte tak skvělé mamince, pěstounce i jejím dětem.

Pro Martinu jsme vybrali 50 000 Kč

  • na nákup vzdělávacích pomůcek pro syna, příspěvek na nákup kvalitních potravin a terapeutickou podporu pro dcery.

Kdo podporuje Martinu?

Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s., je nezisková organizace s pověřením k výkonu sociálněprávní ochrany dětí s působností v rámci Královéhradeckého kraje.  Osmým rokem poskytuje profesionální služby rodinám náhradních rodičů – pěstounům dlouhodobým, pěstounům na přechodnou dobu, poručníkům i zájemcům o náhradní rodinnou péči, a především dětem v těchto rodinách vyrůstajícím. Portfolio služeb pro doprovázené pěstouny a jim svěřené děti zahrnuje celou škálu činností. Rodiny mají k dispozici sociální pracovnici, která je navštěvuje, zajišťuje jim odborné poradenství, v případě potřeby provádí asistenci kontaktů s biologickou rodinou dítěte, které náhradní rodiče vychovávají. Vyhledávají biologické rodiče, kteří jsou s náhradními rodinami a OSPOD nekontaktní, a pracují s nimi na možném setkání s dětmi svěřenými do náhradní rodinné péče. Diamant zprostředkovává dětem i pěstounům odbornou terapeutickou pomoc, specifické vzdělávání související s výchovou traumatizovaných dětí, zajišťuje a hradí služby hlídání pro svěřené dítě.