Nezávislost po Pavlínu

Pavlína je čerstvou maminkou. V průběhu těhotenství hledala bydlení, aby se osamostatnila od své matky alkoholičky s agresivními sklony a zároveň získala bezpečný domov. S fyzickým a psychickým násilím se setkala i ze strany svého partnera a otce dítěte, kvůli kterému byla hospitalizována s těžkými depresemi a úzkostmi. Pavlína je v náročné situaci, ale vše se snaží aktivně řešit.

Pro Pavlínu vybíráme 50 000 Kč

Pro Pavlínu vybíráme 50 000 Kč

  • na nájem v délce sedmi měsíců.
  • číslo účtu: 123-6623110297/0100
Aktuální stav na účtu

Kdo podporuje Pavlínu?

Společnost Podané ruce o.p.s.

Pomáháme lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytujeme jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřujeme se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečujeme o stovky klientů ve třech regionech České republiky. Poradenské centrum v Brně nabízí komplexní pomoc a poradenství lidem, kteří se dostali do problémů v souvislosti s užíváním návykových látek a mají zájem na jejich řešení. Poradenská práce je založena zejména na individuálních konzultacích, case managementu a pomoci při kontaktu s dalšími službami a institucemi. Nabízíme poradenství i pro osoby blízké těchto lidí. Speciální pozornost věnujeme rodinám, které jsou ohroženy závislostí. Snažíme se podpořit jejich soběstačnost, poskytujeme jim podporu, poradenství, ale také materiální pomoc.