Pavel v invalidním důchodu

Pavel je v invalidním důchodu a aktuálně si prošel rozvodem. Po zhoršení zdravotního stavu trávil v rámci pracovní neschopnosti s dětmi mnoho času a rodina se pro něj stala středobodem života. O to větší šok zažil v momentě, kdy jeho žena podala žádost o rozvod. Ve spolupráci s terapeutkou a sociálním pracovníkem nakonec sebral odvahu a rozhodl se, že nebude bránit v rozvodu a zařídí si život tak, aby ho jeho děti mohly dále navštěvovat. Odstěhoval se a pronajal si byt. Děti ve věku 11 a 9 let byly svěřené do péče mamince, ale rodiče se mezi sebou dohodli na péči o ně. Jedenáctiletý syn trpí autismem a mnoho věcí je nutné zařídit dle jeho potřeb. Celkové výdaje na živobytí jsou však velmi vysoké.

Pro Pavla vybíráme 50 000 Kč

Pro Pavla vybíráme 50 000 Kč

  • na příspěvek na nájem na 6 měsíců.
  • číslo účtu: 123-6623100267/0100
Aktuální stav na účtu

Kdo podporuje Pavla?

Společnost Podané ruce o.p.s.

Pomáháme lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytujeme jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřujeme se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečujeme o stovky klientů ve třech regionech České republiky. Poradenské centrum v Brně nabízí komplexní pomoc a poradenství lidem, kteří se dostali do problémů v souvislosti s užíváním návykových látek a mají zájem na jejich řešení. Poradenská práce je založena zejména na individuálních konzultacích, case managementu a pomoci při kontaktu s dalšími službami a institucemi. Nabízíme poradenství i pro osoby blízké těchto lidí. Speciální pozornost věnujeme rodinám, které jsou ohroženy závislostí. Snažíme se podpořit jejich soběstačnost, poskytujeme jim podporu, poradenství, ale také materiální pomoc.