Petr se synem bez maminky

Petr si prochází velmi těžkým životním obdobím. On i jeho žena onemocněli onkologickým onemocněním. Jeho žena na začátku června 2023 své nemoci podlehla a on zůstal se svým 16 letým synem sám. Jako bývalý policista se dokáže svému nelehkému osudu postavit, ale syn potřebuje veškerou potřebnou pomoc. Jakub přihlížel nemoci obou rodičů a smrti své maminky, nyní je potřebná terapeutická péče, finanční podpora na nákup školních pomůcek a na jeho koníčky, které mu pomáhají zvládat nelehkou a smutnou situaci.

Pro Petra vybíráme 48 929 Kč

Pro Petra vybíráme 48 929 Kč

  • na psychologickou pomoc, na nákup školních pomůcek, oblečení a obuvi a na volnočasové aktivity. 
  • číslo účtu: 123-6586170257/0100
Aktuální stav na účtu

Kdo podporuje Petra?

Vážka na niti z. s. provozuje kancelář rodinného poradenství. Komplexní rodinné provázení spojuje sociální poradenství, pomoc v oblasti rodiny, krátkodobou i dlouhodobou pomoc, spolupráci se sociálními pracovníky, komunikaci s úřady a zajištění běžných úkonů v rámci provázení. Rodinné provázení zahrnuje především krizovou poradnu, provázení v období rozvodu a rozchodu manželů, základní asistenční pomoc a zajištění základních potřeb. Součástí provázení je okamžitá i následná poradenská, potravinová a věcná pomoc, socializace a sdílení mezi uživateli provázení, terapie a psychologická pomoc uživatelům provázení, provázení pro samoživitele, dětská terapeutická dílna, relaxační tvoření, preventivní programy a poradna pro oběti domácího násilí.