Petra babičkou i matkou

Petra je pěstounka a samoživitelka, která přišla o svou dceru a maminku jejích dvou vnoučat. Dcera se dlouhodobě léčila a měla psychické problémy. V prosinci loňského roku si sáhla na život. Chlapci přešli bez jakéhokoli zabezpečení a s velkým traumatem do péče své babičky. Pěstounka zároveň pečuje o své dva biologické chlapce a její finanční rozpočet je velmi napjatý, neboť musí postupně chlapce vybavit vším, co potřebují do školských zařízení a na své zájmové aktivity. Finanční pomoc by rodina využila na terapeutickou podporu chlapců a na zakoupení oblečení a potravin pro děti.

Pro Petru jsme vybrali 50 000 Kč

  • na nákup potravin a oblečení a terapii pro pozůstalé děti.

Kdo podporuje Petru?

Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s., je nezisková organizace s pověřením k výkonu sociálněprávní ochrany dětí s působností v rámci Královéhradeckého kraje. Osmým rokem poskytuje profesionální služby rodinám náhradních rodičů – pěstounům dlouhodobým, pěstounům na přechodnou dobu, poručníkům i zájemcům o náhradní rodinnou péči, a především dětem v těchto rodinách vyrůstajícím. Portfolio služeb pro doprovázené pěstouny a jim svěřené děti zahrnuje celou škálu činností. Rodiny mají k dispozici sociální pracovnici, která je navštěvuje, zajišťuje jim odborné poradenství, v případě potřeby provádí asistenci kontaktů s biologickou rodinou dítěte, které náhradní rodiče vychovávají. Vyhledávají biologické rodiče, kteří jsou s náhradními rodinami a OSPOD nekontaktní, a pracují s nimi na možném setkání s dětmi svěřenými do náhradní rodinné péče. Diamant zprostředkovává dětem i pěstounům odbornou terapeutickou pomoc, specifické vzdělávání související s výchovou traumatizovaných dětí, zajišťuje a hradí služby hlídání pro svěřené dítě.