Pomoc pro Kateřinu

Kateřina se svými dvěma syny bydlí v pronajatém bytě. Mladší syn trpí vývojovým a mentálním handicapem. Syn ve svých 5 letech téměř nemluví, matka s ním pravidelně dochází k logopedovi a spolupracuje s lékaři a dalšími odborníky. Paní Kateřina pro syna pravidelně kupuje léky a vitaminy, které tvoří znatelnou část rozpočtu domácnosti. Ze strany logopeda bylo paní Kateřině doporučeno zakoupit synovi vzdělávací hry, knížky a pomůcky, které by synovi pomohly v rozvoji řeči. V současnosti Kateřina žije pouze z dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, a nemůže si tak dovolit zmíněné knihy a hry zakoupit. Kateřině se dlouhodobě nedaří najít zaměstnání, jelikož její časové možnosti neodpovídají směnám místních zaměstnavatelů. Díky finanční podpoře by Kateřina mohla synovi koupit potřebné léky, vzdělávací hry a pomůcky, oblečení a potraviny pro děti, což si v současnosti nemůže vždy dovolit.

Pro Kateřinu vybíráme 9 000 Kč

Pro Kateřinu vybíráme 9 000 Kč

  • na vzdělávací hry a pomůcky doporučené logopedem, oblečení pro děti, léky a vitaminy pro syna a na nákup potravin.
  • číslo účtu: 123-6586260287/0100
Aktuální stav na účtu

Kdo podporuje Kateřinu?

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Armáda spásy v Kopřivnici vede prostřednictvím terénní sociální práce rodiny k využívání podpory nejbližšího okolí, k lepší orientaci v požadavcích společenského systému a k rozvoji rodičovských dovedností. Zaměstnanci služby spolupracují s rodinami a samostatnými rodiči a klienty, podporují je k dosažení samostatnosti, zabezpečení domácnosti a péči o děti. Věří, že rodina je v životě dítěte to nejdůležitější.