Pomoc pro Lenku a šest dětí

Lenka je matkou šesti dětí (5 synů a jedna dcera) ve věku od 7 do 19 let. Sama bez manžela žije již od narození nejmladšího syna. Lenka se statečně potýká s tím, aby měli s dětmi kde bydlet a co jíst, a snaží se každému dítěti věnovat pozornost a péči dle jeho potřeb, ovšem balancuje na hranici chudoby. Výchova dětí není jednoduchá i vzhledem k tomu, že tři z kluků mají logopedickou vadu a jeden z nich poruchu autistického spektra. 16 letá dcera začala mít během covidové epidemie psychické problémy a musela být třikrát hospitalizována. Finanční příspěvek by rodina využila zejména na psychoterapii pro dceru, kterou si nyní nemohou dovolit a využívají pouze péči psychiatra, a dále na platbu školného pro dceru. Dále na nákup léků ke zmírnění psychických symptomů u dcery a také na běžné výdaje rodiny na potraviny, drogerii a úhradu jízdného a školní družiny u mladších synů. Díky finanční podpoře by Lenka nemusela řešit existenční problémy a mohla by se věnovat svým synům a také dceři, která to nyní nejvíce potřebuje.

Pro Lenku vybíráme 50 000 Kč

Pro Lenku vybíráme 50 000 Kč

  • na nákup potravin a drogerie, roční kupon na MHD, školné a zejména na úhradu terapie pro dceru.
  • číslo účtu: 123-6586330257/0100
Aktuální stav na účtu

Kdo podporuje Lenku?

Letní dům se systematicky věnuje podpoře ohrožených dětí a rodin. Od počátku své existence (1997) nabízí ucelený systém sociálně-terapeutické podpory dětí a mladých lidí z dětských domovů, postupně na základě potřeb klientů přibyla systematická podpora biologických rodin (2013) a pěstounských rodin (2015). Čerpáme z více než 20leté praxe s cílovou skupinou ohrožených dětí. Od doby založení služby pro biologické rodiny jsme nasbírali mnoho cenných zkušeností v oblasti podpory celého rodinného systému. Nedílnou součástí poskytování podpory rodinám je využívání principu multidisciplinární spolupráce a síťování služeb. Mezi jednotlivými službami Letního domu funguje vzájemná spolupráce a návaznost. Např. bývalí klienti služby Kousek domova, kteří prošli ústavní výchovou a dříve jezdili v rámci této služby na terapeutické výjezdy, se po čase obracejí na Letní dům už jako dospělí rodiče, potřebují podpořit ve své rodičovské roli a využívají pak program Doma v rodině.