Pomoc pro Miroslava

Miroslav před několika měsíci náhle ovdověl a ocitl se se svými třemi dětmi (ve věku 18 měsíců, 3 roky a 11 let) ve velmi složité životní situaci. Aby se Miroslav mohl o děti postarat, musel zůstat v domácnosti, což mělo za následek zhoršení finanční situace. V rámci komplexního provázení chce organizace Vážka na niti pomoct převážně dětem, a to koupí notebooku do školy, zajištěním finančních prostředků na kroužky, dále zajištěním trvanlivých potravin, drogerie, oblečení i školních pomůcek).

Pro Miroslava vybíráme 49 224 Kč

Pro Miroslava vybíráme 49 224 Kč

  • na školní pomůcky pro děti, na notebook, volnočasové aktivity, hlídání dětí a kurz rodinného doprovázení.
  • číslo účtu: 123-5479370267/0100 
Aktuální stav na účtu

Kdo podporuje Miroslava?

Vážka na niti z. s. provozuje kancelář rodinného poradenství. Komplexní rodinné provázení spojuje sociální poradenství, pomoc v oblasti rodiny, krátkodobou i dlouhodobou pomoc, spolupráci se sociálními pracovníky, komunikaci s úřady a zajištění běžných úkonů v rámci provázení. Rodinné provázení zahrnuje především krizovou poradnu, provázení v období rozvodu a rozchodu manželů, základní asistenční pomoc a zajištění základních potřeb. Součástí provázení je okamžitá i následná poradenská, potravinová a věcná pomoc, socializace a sdílení mezi uživateli provázení, terapie a psychologická pomoc uživatelům provázení, provázení pro samoživitele, dětská terapeutická dílna, relaxační tvoření, preventivní programy a poradna pro oběti domácího násilí.