Sandra se sedmi dětmi

Sandra je maminkou celkem sedmi dětí. Otec dětí v době společného soužití často páchal násilí na matce a na dětech. Sandra se obávala o životy dětí i svůj, proto na svou ochranu opakovaně volala policii. Rodina se rozpadla, otec dětí však i po rozchodu opakovaně vyhrožoval matce, nutil ji k zasílání peněz pod výhrůžkou smrti. V tuto chvíli je otec dětí ve výkonu trestu. Problémy domácího násilí se bohužel opakovaly i s následujícím přítelem Sandry a otcem tří nejmladších dětí. Sandra se rozhodla vztah ukončit. Děti jsou šikovné a pracovité. Bohužel starší slečny byly na základě předběžného opatření umístěny do ústavního zařízení. Maminka je s ostatními dětmi navštěvuje a každou sobotu a neděli tráví doma. Situace rodiny se 7 dětmi není nijak jednoduchá. Sandra sama nepoznala fungující rodinu, v dětství byla fyzicky týraná, žila v nevyhovujících podmínkách. Její vztahy a vazby na další členy rodiny jsou nefunkční. Nyní maminka touží po návratu dětí zpět do rodiny a příležitosti změnit jejich život. Byl podán návrh na návrat dětí a je potřeba vyřešit odpovídající bydlení pro početnou rodinu. Rodina nyní nejvíce potřebuje vyřešit problém s bydlením, žije ve zcela nevyhovujících podmínkách. Finanční pomoc bude využita na kauci na bydlení a příspěvek na nájemné v novém bytě.

Pro Sandru jsme vybrali 50 000 Kč

  • na kauci a první nájemné v novém bytě. 

Kdo podporuje Sandru?

Šance pro Tebe, z.s., je nezisková organizace, která poskytuje sociální a podpůrné služby lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Pracuje s dětmi, mládeží, mladými dospělými a jejich rodinami, s jednotlivci, s komunitou, ve které tito lidé žijí. Služby poskytuje v lokalitách Chrudim, Prachovice, Hrochův Týnec, Čankovice, Chrást a okolí. Provozuje dětské kluby. Šance pro Tebe prostřednictvím vlastní dobrovolnické agentury vyhledává a připravuje dobrovolníky pro dobrovolnickou činnost jak uvnitř organizace, tak i mimo ni. Realizuje aktivity, kterými podporuje kulturní dění v okolí. Provozuje sociální podnik Šicí dílna s obchodem „Ušito s šancí“ a formou tréninkových pracovních míst poskytuje praxi pro získání pracovních zkušeností a lepší uplatnění na trhu práce.