Simona se dvěma dětmi

Simona je samoživitelka a je také obětí domácího násilí. Její bývalý partner ji několikrát fyzicky napadl, a to i ve vysokém stupni těhotenství. Simona si prošla velmi náročným životním obdobím, kdy přišla o bydlení a agrese ze strany partnera se stále stupňovala, až vedla k hospitalizaci. Nyní bydlí Simona se svým 9 měsíčním synem a 10 letou dcerou u své matky a s bývalým partnerem se již nestýká. Simona žije v nevyhovujících podmínkách, potřebuje pomoc se zařízením bytu. Bude velmi ráda za příspěvek na oblečení či na volnočasové aktivity, nákup školních potřeb a zejména notebooku pro často nemocnou dceru, která ho potřebuje ke svému vzdělávání.

Pro Simonu jsme vybrali 49 115 Kč

  • na nákup notebooku pro dceru, na pořízení ledničky, školních potřeb, ošacení, obutí a na úhradu volnočasových aktivit. 

Kdo podporuje Simonu?

Vážka na niti z. s. provozuje kancelář rodinného poradenství. Komplexní rodinné provázení spojuje sociální poradenství, pomoc v oblasti rodiny, krátkodobou i dlouhodobou pomoc, spolupráci se sociálními pracovníky, komunikaci s úřady a zajištění běžných úkonů v rámci provázení. Rodinné provázení zahrnuje především krizovou poradnu, provázení v období rozvodu a rozchodu manželů, základní asistenční pomoc a zajištění základních potřeb. Součástí provázení je okamžitá i následná poradenská, potravinová a věcná pomoc, socializace a sdílení mezi uživateli provázení, terapie a psychologická pomoc uživatelům provázení, provázení pro samoživitele, dětská terapeutická dílna, relaxační tvoření, preventivní programy a poradna pro oběti domácího násilí.