Udržení bytu pro Simonu

Simona se stará o čtyřletou dceru a šestnáctiletého syna. Má kvůli psychiatrické diagnóze ztížené běžné fungování. Aktivně však svoji složitou finanční a bytovou situaci řeší. Na konci roku 2022 se jí výrazně zvýšily platby za elektřinu. Hrozí jí nejen odpojení od elektřiny, ale také to, že přijde o městský byt se sociální podporou, který je však jedinou možností pro samostatné bydlení. Simona i přes své zdravotní problémy pracuje a snaží se nadále zlepšovat svou finanční situaci, ovšem úhradu vysoké částky za energie aktuálně nezvládne zaplatit. 

Pro Simonu vybíráme 50 000 Kč

Pro Simonu vybíráme 50 000 Kč

  • na úhradu elektřiny a záloh na bydlení na 4 měsíce.
  • číslo účtu: 123-6617640267/0100
Aktuální stav na účtu

Kdo podporuje Simonu?

Společnost Podané ruce o.p.s.

Pomáháme lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytujeme jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřujeme se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečujeme o stovky klientů ve třech regionech České republiky. Poradenské centrum v Brně nabízí komplexní pomoc a poradenství lidem, kteří se dostali do problémů v souvislosti s užíváním návykových látek a mají zájem na jejich řešení. Poradenská práce je založena zejména na individuálních konzultacích, case managementu a pomoci při kontaktu s dalšími službami a institucemi. Nabízíme poradenství i pro osoby blízké těchto lidí. Speciální pozornost věnujeme rodinám, které jsou ohroženy závislostí. Snažíme se podpořit jejich soběstačnost, poskytujeme jim podporu, poradenství, ale také materiální pomoc.