Události se mění v rychlém sledu
a my s nimi
držíme krok

Máme pro vás rozcestník
nejčastěji kladených otázek

Aktuálně z Komerční banky

Vzhledem k současné situaci (způsobené pandemií) je komplikované cestovat do zahraničí a plně tak využívat cestovní pojištění na Zlatých, Platinových a Infinite kartách od KB. Rozhodli jsme se proto, že od 11. 5. 2020 až do 30. 9. 2020 rozšiřujeme krytí některých rizik i na území České republiky. V rámci tuzemské dovolené tak mohou klienti uplatnit pojištění například na:

 • storno zájezdu
 • pojištění odpovědnosti
 • úrazové pojištění

Dále jsme přidali pojištění i tří nových rizik​ pro dovolené v Česku.

 • Úrazové pojištění pro případ poškození úrazem – Pokud se vám při čerpání tuzemské dovolené stane vážnější úraz jako je například zlomenina, přetržení či natržení vazů, vymknutí kolene apod., vyplatíme vám „bolestné“. Výše bolestného bude záviset na vážnosti zranění. Toto pojištění se nevztahuje na drobné úrazy typů odřeniny, pohmožděniny, výrony apod.
 • Pojištění nevyužité dovolené – Pokud budete nuceni přerušit vaši probíhající tuzemskou dovolenou ze závažných důvodů, jako je například hospitalizace, smrt osoby blízké nebo škody na vašem majetku způsobené například živelnou událostí (ve výši nad 200 000 Kč), získáte kompenzaci 500 Kč až do maximálního limitu ve výši 5000 Kč za každý nevyužitý den dovolené
 • Pojištění zavazadel – vaše zavazadla máte v průběhu tuzemské dovolené pojištěna pro případ poškození, zničení či ztráty například při dopravní nehodě či živelné události. Pojištění se vztahuje i na případy odcizení zavazadel krádeží či loupeží.

Využití všech těchto výhod se vztahuje na případy, kdy máte objednaný nebo již čerpáte pobyt v ubytovacím zařízení.

Podívejte se na Předsmluvní informace a pojistné podmínky k tuzemskému CP, kde najdete potřebné informace a podmínky. V případě, že o toto dočasné rozšíření nemáte zájem, kontaktujte svého bankovního poradce.

V souvislosti s aktuální situací týkající se výskytu koronaviru COVID-19 chceme maximálně zachovat provoz klíčových služeb, tedy i v případě, že dojde k dalším omezením, budou služby KB fyzicky dostupné. Stále je vám k dispozici všech našich 242 (aktuální stav k 17. 9. 2020).

V návaznosti na přijatá opatření vám bude k dispozici našich 147 poboček s pokladní službou. 

Seznam poboček s dostupnou pokladní službou (534 kB, PDF)

Na všech těchto pobočkách jsme instalovali na přepážkách ochranná plexiskla, abychom maximálně zvýšili bezpečnost vás i našich zaměstnanců. 

Optimalizace počtu míst s pokladní službou je nezbytné opatření, které nám umožní sdílet kapacity a zajistit provoz těchto důležitých obchodních míst i v případě delšího trvání současného stavu. Současně vás žádáme, abyste si před návštěvou konkrétního obchodního místa ověřili aktuální stav na stránce Pobočky a bankomaty.

Pro uložení hotovosti lze také využívat naše vkladové bankomaty. Aktuálně jich provozujeme nejvíce v ČR - 415 a to včetně 4 drive-up bankomatů, které umožňují výběry a vklady přímo z okénka automobilu. Přehled všech bankomatů naleznete na tomto odkazu.

Nadále vás žádáme, abyste v souladu s vládními nařízeními, zvážili nutnost osobní návštěvy pobočky a realizovali ji pouze za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. A současně před návštěvou konkrétního obchodního místa ověřili aktuální stav na stránce Pobočky a bankomaty. Většinu našich služeb jsme schopni poskytnout i vzdáleně či prostřednictvím Kontaktního centra (800 521 521).

Současně bychom vás rádi požádali v zájmu eliminace možných rizik, abyste nevstupovali do prostor pobočky, pokud jste v karanténě. Prosíme, aby do prostor poboček vstupovali pouze klienti s požadavkem na službu a jejich doprovod (pokud je to možné) vyčkal před pobočkou. V prostorách pobočky mezi sebou dodržujte stanovené rozestupy a bezpečnou vzdálenost alespoň 2 metry.

Děkujeme za pochopení.
Aktualizace stránky: 1. září 2020 v 12:30 h

Jsme stále s Vámi a i v této složité době Vám pomáháme. V souvislosti s COVID-19 jsme pro Vás u vybraných produktů a služeb připravili dočasná cenová zvýhodnění, jejichž přehled naleznete na této stránce.

Co je Chytrá karanténa?

Chytrá karanténa je systém, který povede k včasnému zachycení, testování infekčního onemocnění COVID-19 a izolaci v karanténě co největšího počtu potenciálně nakažených osob. Součástí toho je ve spolupráci s nakaženými vytipování kontaktů, na které mohli přenést virus.

Ochrana veřejného zdraví, tedy i šetření epidemiologických souvislostí vč. sběru a zpracování k tomu potřebných údajů, je veřejným zájmem a zároveň úkolem, který orgánům veřejného zdraví ukládá zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zejména § 62a a § 79. Současně tato povinnost vyplývá z Mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2020, č. j. MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN. Každý má povinnost poskytnout potřebnou součinnost, především uvést okolnosti důležité v zájmu epidemiologického šetření.  

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

Zapojí se Komerční banka do projektu Chytrá karanténa?

Komerční banka se 27. dubna 2020 zapojila do projektu Chytrá karanténa. Může tak poskytovat data o transakcích platebními kartami klientů, kteří o to požádají a současně udělí informovaný souhlas příslušným státním orgánům za účelem vytvoření „vzpomínkových map“.

Kdo mě v souvislosti s projektem může kontaktovat?

Do projektu Chytré karantény se postupně zapojují jednotlivé krajské hygienické stanice. Ty vás pak mohou kontaktovat z následujících telefonních čísel.

 • 227 272 27(0-9)
 • 227 272 06(0-9)
 • 530 514 80(0-9)
 • 588 003 54(0-9)
 • 558 274 10(0-9)
 • 314 000 40(0-9)

Jaké informace o mě poskytne banka?

Informace banka poskytne výhradně na základě vašeho souhlasu. Pokud jej při telefonátu poskytnete, předá KB údaje o místě a času provedení vašich transakcích platební kartou za poslední dny a to až tři týdny zpětně.

S poskytnutými údaji může Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím Krajských hygienických stanic pracovat maximálně 6 hodin od získání Vašeho souhlasu. 

Souhlas k prolomení bankovního tajemství je koncipován jako jednorázový, tedy automaticky zanikne poté, co si call centrum data vyžádá. Souhlas je Ministerstvem zdravotnictví uchováván po dobu 3 let pro účely prokázání oprávnění bank poskytnout vyžádaná data (např. v rámci dozoru ze strany ČNB).

Jak musí být s poskytnutými informacemi nakládáno?

S údaji musí být nakládáno v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 - o ochraně osobních údajů a Zákona o bankách 21/1992 Sb.:

 • Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze na základě souhlasu příslušné fyzické osoby, popř. na základě jiného právního důvodu, např. v rámci plnění zákonné povinnosti nebo v souvislosti se splněním smluvního vztahu uzavřeného se subjektem údajů.
 • Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytném rozsahu.
 • Osoby, které nakládají s osobními údaji, ať už jako správci či zpracovatelé, jsou povinny zavést organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů před jejich zneužitím, ztrátou či zničením.
 • Banka údaje zpracovává pouze za účelem jejich poskytnutí a nijak se nepodílí na jejich dalším zpracování do podoby „vzpomínkových map“ a využití v rámci epidemiologického šetření.

Co se s daty stane po ukončení Chytré karantény?

Data jako taková, musí být jak na straně bank, tak na straně Ministerstva zdravotnictví zlikvidována do 6 hodin po jejich obdržení. Nejsou tedy nikde ukládána ani dále zpracovávána.

Ke stažení:

Chytrá karanténa - Informace o zpracování osobních údajů (PDF, 540 kB)

Vážení klienti,

v případě reklamace transakce provedené platební kartou, kdy jste si objednali zboží nebo službu a tato vám nebyla v souvislosti se současnou pandemickou situací poskytnuta, kontaktujte prosím nejdříve obchodní místo,  které mělo danou službu nebo zboží poskytnout. Může dojít ke vzájemné dohodě mezi vámi a obchodníkem nebo i k posunutí termínu. Pro podání reklamace je dle pravidel karetních společností důležité, abychom spolu s reklamací poskytli potvrzení obchodníka, že zboží nebo služba nebude poskytnuta nebo přesunuta. Pokud obchodní místo nereaguje na vaše dotazy, zašlete nám komunikaci prokazující tuto skutečnost. Např. vámi odeslaný e-mail.

Jestliže po vás obchodník po vyhlášení bankrotu požaduje přihlásit se do insolvenčního řízení, které již bylo nebo teprve bude vyhlášeno, je nutné, abyste tuto proceduru podstoupili. Reklamace ze strany Komerční banky pak může být zahájena teprve ve chvíli, kdy vás insolvenční správce písemně vyrozumí o skutečnosti, že v rámci insolvenčního řízení nebudete v záležitosti vaší reklamace odškodněn.

Reklamaci se všemi požadovanými podklady máte následně možnost podat prostřednictvím internetového, mobilního bankovnictví nebo na pobočce Komerční banky.

Děkujeme.

Momentálně je k dispozici všech 242 našich poboček (situace k 17. 9. 2020). Naše bankomaty, včetně těch vkladových, jsou vám ale stále k dispozici.

Celou řadu požadavků vyřídíte on-line - ať už jde o osobní finance nebo jste podnikatel/menší firma či větší firma/instituce - bez nutnosti chodit na pobočku. Doporučujeme, abyste naše pobočky v současné době navštěvovali pouze s neodkladnými záležitostmi. Před návštěvou si zkontrolujte, jestli je vámi zvolená pobočka otevřená a její provoz není nijak omezen.

Provoz pokladen ověříte tak, že si při vyhledávání pobočky zapnete v horní liště filtr S pokladnou. Informace pro vás každou hodinu aktualizujeme.

Uvědomujeme si, že momentální situace může u mnohých lidí i firem vést k výpadku příjmů. Nově je možné na základě zákona využít ochranné doby, a to do 31.10.2020 nebo do 31.7.2020. Po dobu ochranné doby budete mít odloženy splátky úvěrů. Odklad splátek je účinný od  prvního dne následujícího měsíce po podání oznámení, že chcete ochrannou dobu využít. Veškeré informace najdete v odkazech níže.

Pokud můžete, zůstaňte teď radši doma. Celou řadu požadavků u nás vyřídíte sami a zcela on-line. Klikněte na kategorii, která se vás týká a podívejte se, co všechno vyřešíte bez návštěvy pobočky.

KB Klíč je aplikace pro chytré mobilní telefony, se kterou se jednoduše a bezpečně přihlásíte do internetového bankovnictví MojeBanka, MojeBanka Business, eTradingu a portálu MůjProfil.

KB Klíč nahrazuje dřívější přihlašování pomocí certifikátu. Pokud jste se doteď přihlašovali přes certifikát, můžete si KB Klíč sjednat on-line v portálu Můj Profil. V případě, že certifikát nemáte, můžete si KB Klíč sjednat na pobočce. Pro další informace o nastavení a používání se podívejte na stránku KB Klíč.

Aplikaci Mobilní banka si jednoduše nastavíte podle návodu na našem webu. Máme pro vás manuál pro iOS i Android.

Osobní certifikát v souboru již nevydáváme a od 17. dubna 2019 neumožníme ani jeho prodloužení. Dokud váš certifikát platí, můžete si sami on-line sjednat nový způsob přihlášení – KB Klíč nebo Bezpečnostní heslo. Oba způsoby přihlášení sjednáte také na pobočce.