Doporučené postupy

pro ochranu Vašich provozů před koronavirovou nákazou

Asociace malých a středních podniků připravila v této neklidné době doporučené postupy pro ochranu Vašich provozů před koronavirovou nákazou zpracované firemním sektorem. Navazuje tak na doporučení z 5. března 2020 a nyní je doplňuje ještě o oficiální materiály a doporučení v oblasti BOZP (zejména home office) poskytnuté z MPSV.

AMSP ČR