Inflace zůstává výš, ale měla by zpomalovat

Makroekonomická data zveřejňovaná v průběhu září by měla potvrdit, že expanze průmyslu a maloobchodních tržeb pokračovala. Bilance zahraničního obchodu by měla dosáhnout dalšího přebytku. Od inflace stále čekáme zpomalení. ČNB na měnověpolitickém zasedání v září ponechá nastavení měnové politiky beze změny. Čtvrtletní data by mohla ukázat mírnou vzestupnou revizi pro HDP. Od průměrné mzdy čekáme mírný pokles.

HDP: Česká ekonomika zaznamenala v druhém čtvrtletí bezprecedentní pokles, který podle předběžného odhadu ČSÚ činil 8,4 % mezičtvrtletně. Zpřesněný odhad HDP by podle nás měl ukázat mírně lepší výsledek, když čekáme revizi poklesu ekonomiky na 8,1 % mezičtvrtletně a 10,4 % meziročně. V obdobném rozsahu byl revidován také vývoj německého HDP a mírně lepší výsledek podle našeho názoru indikuje také dosavadní vývoj tuzemských měsíčních indikátorů. Spolu se zpřesněným odhadem vývoje HDP bude rovněž zveřejněna jeho struktura. Na pokles tuzemského hospodářství podle našich odhadů v druhém čtvrtletí působil nejsilněji výrazně horší výsledek zahraničního obchodu. Snížila se však pravděpodobně i spotřeba domácností, nebo soukromé investice. Propad ekonomiky tak zřejmě tlumila jen vyšší vládní spotřeba.

Průměrná mzda: Měsíční data ukazují, že průměrná nominální mzda v průmyslu klesla meziročně ve druhém čtvrtletí o 3,7 %, zatímco ve stavebnictví vzrostla o 2,1 %. Veřejný sektor zůstane hlavním tahounem růstu mezd. Ale nyní je těžkou otázkou, do jaké míry soukromý sektor, především pak sektor služeb, snižoval výdaje na mzdy, a to při existujících vládních programech na podporu zaměstnanosti. Měsíční data o maloobchodu a také předběžný výsledek HDP naznačují, že by zatím pokles mezd nemusel být dramatický. Pro druhé čtvrtletí čekáme pokles průměrné mzdy o 0,1 % y/y nominálně a o 3,2 % reálně. Nejistota odhadu je vysoká.

Maloobchodní tržby: Věříme, že zlepšování maloobchodních tržeb bez zahrnutí automobilů pokračovalo i v červenci. Tehdy ještě stále docházelo ke zlepšování spotřebitelské důvěry, i když pomalejším tempem. V meziročním srovnání by tak tržby měly být jen 0,1 % nad červencem 2019. Růst prodeje aut zpomalil na 7,9 % m/m (SWDA) po předchozím tempu 28,6 %. V meziročním srovnání odhadujeme prodeje aut meziročně nižší o 14,6 %, což stále udrží celkové reálné tržby maloobchodu v záporném teritoriu v červenci na -4,7 %.

Průmyslová výroba: V červenci se dále zlepšily předstihové indikátory. Výroba aut expandovala meziměsíčně o 33 % (po sezónním očištění) a její meziroční pokles se snížil na 5 % y/y z předchozího propadu o 17 % y/y. Průmyslová výroba v Polsku, která koreluje s výrobou v ČR v červenci rostla o 1,1 %. Pro Českou republiku proto očekáváme další oživení průmyslové výroby o 5,2 % m/m (SWDA) a zpomalení meziročního poklesu na -9,1 %.

Zasedání ČNB: Současné uvolnění měnové politiky je podle České národní banky dostatečné a ta tak ani na zářijovém zasedání pravděpodobně úrokové sazby měnit nebude. České hospodářství je totiž, jak se zdá podle posledního vývoje měsíčních indikátorů, na dobré cestě k oživení. Důležité je také to, že obdobné lze říci i o ostatních evropských ekonomikách. Tuzemská inflace zůstává sice prozatím nad tolerančním pásmem dvouprocentního cíle centrální banky, tam by se však podle nás měla v následujících měsících začít navracet. K tomu přispěje jak nedávné posílení české koruny, tak i zhoršený vývoj na trhu práce, který bude se zpožděním odrážet výrazný pokles ekonomické aktivity. K dalšímu nárůstu míry nezaměstnanosti zřejmě přispěje i postupný konec vládních programů. Důvodem pro další uvolnění měnové politiky by zřejmě bylo nekontrolované šíření koronaviru, které by vedlo k opětovnému omezení hladkého fungování ekonomky. V tom případě by však centrální banka musela využít nekonvenční nástroje, když měnově politické úrokové sazby se již nachází poblíž nulové dolní hranice. My se i nadále domníváme, že ČNB by v tomto případě využila odzkoušený kurzový závazek.

Podíl nezaměstnaných: Podle posledních dostupných údajů k 28. srpnu činil podle Ministerstva práce a sociálních věcí podíl uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce 3,81 %. Není důvod, čekat cokoliv jiného než 3,8 % jako průměrný podíl nezaměstnaných pro celý srpen. Od července tedy jde o nulovou změnu. Vládní program Antivirus, který růstu nezaměstnanosti významně brání, byl prodloužen do října. Stále však očekáváme další mírný nárůst nezaměstnanosti s koncem prázdnin.

Spotřebitelské ceny: V minulých měsících inflace setrvale překvapuje směrem nahoru. Pro srpen počítáme jen s malým dalším zvýšením cen pohonných hmot. Ceny potravin vlivem sezónních faktorů mírně klesly, nicméně po sezónním očištění pozorujeme tentokrát mírný meziměsíční nárůst. Hlavní otázkou zůstává vývoj jádrové inflace. Zde i nadále očekáváme výrazné zpomalení cenového růstu ve druhé polovině roku, které by mohlo být vidět už v datech za srpen. Nicméně prozatím byl negativní dopad poptávkového šoku do cen těžko patrný. Česká koruna od května výrazně posílila a bude omezovat další růst spotřebitelských cen, ale to spíše s větším zpožděním.

Michal Brožka
Ekonomický a strategický výzkum
Komerční banka
trading.kb.cz