Jak vypadá situace na trzích?

Zjistěte, jak covid-19 ovlivnil českou
i světovou ekonomiku