Jak správně účtovat půjčky, úroky a poplatky

Financování podnikání z cizích zdrojů je dnes poměrně běžné. Možná i vy teď plánujete vzít si podnikatelskou půjčku, abyste rozšířili své podnikání nebo založili novou firmu. Vysvětlíme vám, jak správně účtovat půjčku, úroky a poplatky i to, kdy máte nárok na daňovou uznatelnost nákladů.

Jak postupovat při účtování půjčky

Prvním krokem je zaúčtování podnikatelského úvěru, který jste si u banky vzali. Při něm budete pracovat s tzv. souvztažnými účty. To jsou dva nebo více účtů, na kterých dochází k zápisu účetního případu. V případě firemní půjčky jsou to účty bankovní a úvěrový. Účtování půjček na souvztažných účtech má 3 důležitá pravidla:

 • Na všech účtech musí být shodné částky
 • Účtuje se na různé účty, nikdy na dva stejné
 • Na těchto účtech se účtuje na různých stranách, tzn. Má dáti (MD) a Dal (D)

K zaúčtování budete potřebovat 2 typy dokladů:

 • Výpis z bankovního účtu (VBÚ)
 • Výpis z úvěrového účtu (VÚÚ)

V případě, že vám jeden z těchto dokladů chybí, použijte účet 261 (Peníze na cestě), který slouží k překlenutí časového nesouladu mezi příchodem jednoho a druhého dokladu. Většinou ale budete pracovat s účtem 221 (Bankovní účty). Druhý účet se liší podle splatnosti úvěru:

 • Krátkodobý úvěr se splatností do 1 roku: 221/231
 • Střednědobý úvěr se splatností od 1 roku do 5 let: 221/461
 • Dlouhodobý úvěr se splatností delší než 5 let: 221/461

Jak by to mohlo vypadat v praxi:

DokladPoznámkaMDDMD v KčD v Kč
01.11.2020VBÚNa náš firemní účet byl připsán úvěr od banky ve výši 800 000 Kč se splatností 6 měsíců.221261800 000800 000
01.11.2020VÚÚVznik úvěru nám banka oznámila výpisem z úvěrového účtu.261231300 000300 000

 • Půjčené peníze dorazí na bankovní účet, proto 221 (Bankovní účty).
 • Jedná se o krátkodobý úvěr se splatností 6 měsíců, proto 231 (Krátkodobé úvěry).
 • Nemám k dispozici výpis z bankovního účtu, proto 261 (Peníze na cestě).

Jak postupovat při účtování splácení úvěru

Možná se vám stane, že při účtování splátky úvěru nebudete mít k dispozici oba výpisy. Opět tedy použijte účet 261 (Peníze na cestě). Nezapomeňte, že bankovní poplatky a úroky z úvěru se účtují zvlášť.

Jak by to mohlo vypadat v praxi:

DokladPoznámkaMDDMD v KčD v Kč
01.11.2020VBÚSplátka krátkodobého úvěru.26122150 00050 000
01.11.2020VÚÚSplátka krátkodobého úvěru.23126150 00050 000

 • VBÚ: Měsíční splátku, kterou Máme dáti je na cestě, proto účet 261, a odchází z běžného účtu, proto účet 221.
 • VÚÚ: Máme dáti splátku krátkodobého úvěru, proto účet 231, a peníze jsou již na cestě, proto účet 261.

DokladPoznámkaMDDMD v KčD v Kč
01.11.2020VBÚúroky z úvěru5622211 2001 200
01.11.2020VÚÚbankovní poplatky568221980980

 • Poplatky a úroky odchází z běžného účtu, proto účet 221.
 • Úroky z úvěrů se účtují pod účtem 562, bankovní poplatky pod účtem 568.

Daňově uznatelné položky

Úroky a poplatky spojené s vyřízením a spravováním úvěru si mohou firmy i podnikatelé zahrnout do daňového základu. Jedná se totiž o klasický daňový výdaj. Danově uznatelné jsou také:

 • Smluvní pokuty
 • Úroky z prodlení
 • Poplatky z prodlení
 • Penále
 • Jiné sankce ze závazkových vztahů

Podmínkou daňové uznatelnosti je, aby tyto poplatky už byly zaplacené, nikoliv jen předepsané.

Daňově neuznatelné položky

Daňově uznatelným nákladem nejsou úroky z úvěrů s účelem pořízení dlouhodobého majetku, a které byly zároveň zahrnuty do pořizovací ceny majetku. Do nákladů je musíte dávat postupně jako daňové odpisy dlouhodobého majetku. Mezi daňově neuznatelné položky patří také:

 • Úroky předepsané státními institucemi, např. FÚ nebo SSZ
 • Úroky z úvěrů poskytované osobou, která je ve vztahu k dlužníkovi, např. příbuzní (výše půjček musí přesahovat čtyřnásobek výše vlastního kapitálu dlužníka)

Půjčky a daňová evidence OSVČ

Výše popsaný postup platí pro subjekty, které musí vést účetnictví. Pokud jste OSVČ dosahující příjmů z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti a pokud chcete uplatňovat tzv. skutečné výdaje, pak se vás netýká účetnictví, ale daňová evidence.

Pro daňovou evidenci není předepsaná žádná forma vedení. Evidence se, stejně jako účetnictví, opírá o prvotní doklady a obsahuje informace o:

 • příjmech a výdajích,
 • majetku a dluzích, tzn. také o půjčce.

Pro půjčky si OSVČ vede samostatnou knihu pohledávek a závazků. V knize je zapotřebí založit dvě evidenční karty:

 • jednu pro odchozí měsíční splátku bez úroků (nezahrnuje se do přiznání DPH)
 • a druhou pro úroky z úvěru.

Daňově uznatelné a neuznatelné položky jsou pro OSVČ vedoucí daňovou evidenci stejné jako subjekty vedoucí účetnictví.

Podnikatelská půjčka u Komerční banky

V Komerčce vycházíme vstříc všem živnostníkům od OSVČ po velké korporace a nabízíme podnikatelské úvěry na všechny možné účely. Vybírat můžete z obecných úvěrů na cokoli nebo z pestré nabídky účelových úvěrů.

Všechny výpisy k účtu máte navíc neustále po ruce a ke stažení ve svém internetovém bankovnictví. Nemusíte tedy čekat, až vám dorazí poštou a můžete s nimi rovnou pracovat.

Úvěr u Komerčky si sjednáte jednoduše. Stačí nám nechat své telefonní číslo nebo se objednat na pobočku, kde si můžete vybrat přesný čas i hodinu.

Sjednejte si podnikatelskou půjčku