Podnikatelské provozní úvěry

Peníze na provoz, investice i pokrytí přechodného finančního nedostatku
Mám zájem
Fajfka
Výběr z různých typů úvěrů
podle vašich potřeb
Fajfka
V CZK, EUR, USD, CHF, GBP
a dalších 8 měnách
Fajfka
Možnost postupného čerpání úvěru
Fajfka
Čerpání peněz na účet váš
i na účty dodavatelů
Fajfka
Samostatné úvěry na jednotlivé
druhy oběžných aktiv

Na co můžete podnikatelský úvěr použít

 • Úhrada pohledávek nebo jiných závazků
 • Přechodné výkyvy v cash-flow
 • Financování oběžných prostředků a jiných provozních potřeb
 • Nákup strojů, vybavení, materiálu nebo jiných investic

Jaké podnikatelské úvěry nabízíme

Revolvingový

Revolvingový

 • Splatnost na dobu určitou nebo neurčitou
 • Opakované čerpání a splácení až do výše poskytnutého/stanoveného limitu v průběhu celé doby trvání úvěru
Kontokorentní

Kontokorentní

 • Umožňuje čerpat z běžného účtu peníze i v případě, že na něm není dostatečná hotovost
 • Úvěr na krytí krátkodobých nebo střednědobých potřeb
Na provozní prostředky

Na provozní prostředky

 • Krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý
 • Lze čerpat/splácet jednorázově i postupně
Na investiční potřeby

Na investiční potřeby

 • Financování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Umožňuje realizovat i finančně náročné investiční akce směřující k rozvoji podnikatelské činnosti

Sjednejte si

Hodí se vědět