Upozornění na pozastavení COVID programů

S výjimkou COVID Sport je příjem žádostí nyní pozastaven

Program COVID III

Provozní financování se státní zárukou
a úrokem od 4,9% p.a.

Program COVID Invest

Investiční úvěr se státní zárukou
a úrokem od 4,9% p.a.

KB Rádce

Tipy nejen z finančního světa

Online služby

Co vše u nás vyřídíte online?

Pobočky a bankomaty

Zjistěte, zda je vaše pobočka či bankomat v provozu

Aktuální situace v KB

Informace v souvislosti s COVID-19 apod.

AKTUÁLNĚ PRO FIRMY

ZÁRUČNÍ PROGRAM VE SPOLUPRÁCI KB A NRB (Národní rozvojová banka, dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka)


FINANCOVÁNÍ S COVID III

Program COVID III je určen na podporu podnikatelů a firem z celé ČR ovlivněným onemocněním COVID-19. Podpora je poskytována ve formě ručení NRB za provozní úvěry.

Záruční program COVID III se vztahuje na smlouvy o úvěru uzavřené nejpozději do 31.12.2021. Příjem žádostí je aktuálně ukončen. V jednání je možné prodloužení programu, které je závislé na schválení Vládou ČR, novelizaci příslušného zákona a uzavření příslušných smluv.  

V případě znovuotevření programu bude obnoven příjem žádostí, který bude probíhat výhradně prostřednictvím on-line formuláře.

Potřebujete řešit financování okamžitě? Podívejte se na naši nabídku financování.  

NABÍDKA ÚVĚRŮ

Základní parametry úvěru KB a záruky NRB v programu COVID III:

Pro koho je úvěr určen

 

pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele z celé České republiky s maximálně 500 zaměstnanci

Podporované sektory

 

zemědělství, lesnictví, výroba, obchod, doprava, služby a další
(CZ-NACE A, B08, C vyjma oddílů 12 a 19, D, E, F, G, H, I, J, L68, M, N, P, Q, R vyjma oddílu 92, S)

Účel úvěru

financování provozních potřeb - např. mezd, nájemného, plateb za energie, úhrady dodavatelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. (možnost využití RVG i KTK)

Měna úvěru

Maximální výše úvěru

50 mil. Kč

Omezení výše úvěru 

a) max do dvojnásobku ročních mzdových nákladů žadatele (včetně nákladů na sociální zabezpečení a nákladů na agenturní zaměstnance) za rok 2019 nebo za poslední dostupný rok nebo,

b) max do 25 % celkového obratu žadatele v roce 2019,

Na základě čestného prohlášení klienta (při splnění podmínek a s náležitým zdůvodněním) o jeho o potřebách v oblasti likvidity, lze úvěr navýšit nad výše uvedené limity tak, aby došlo k pokrytí likvidity pro nadcházejících 12 měsíců.   

Sjednání úvěru

nejpozději do 31.12. 2021

Maximální výše ručení  

90 % zaručovaného úvěru u žadatelů do 250 zaměstnanců

 

80 % zaručovaného úvěru u žadatelů od 250 do 500 zaměstnanců

Maximální doba trvání ručení

3 roky

Další specifické podmínky

  • platnost záruky je podmíněna zveřejněním příjemce úvěru včetně jeho skutečného majitele
  • úvěr nelze použít na refinancování dříve poskytnutých úvěrů
  • lze kombinovat s více úvěry s podporou COVID III, nebo COVID Invest (při splnění podmínek) 


 SEZNAM PŘÍJEMCŮ COVID III

ZÁRUČNÍ PROGRAM VE SPOLUPRÁCI KB A NRB (Národní rozvojová banka, dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka)

Program COVID Invest je určen na podporu podnikatelů a firem z celé ČR ovlivněným onemocněním COVID-19. Podpora je poskytována ve formě ručení NRB za úvěry určené na financování hmotného i nehmotného majetku.

Záruční program COVID Invest se vztahuje na smlouvy o úvěru uzavřené nejpozději do 31.12.2021. Příjem žádostí je zatím ukončen. V jednání je možné prodloužení programu, které je závislé na schválení Vládou ČR, novelizaci příslušného zákona a uzavření příslušných smluv.  

V případě znovuotevření programu bude obnoven příjem žádostí, který bude probíhat výhradně prostřednictvím on-line formuláře.

Potřebujete řešit financování okamžitě? Podívejte se na naši nabídku financování.

NABÍDKA ÚVĚRŮ

 

Základní parametry úvěru KB a záruky NRB v programu COVID Invest:

Pro koho je úvěr určen

 

pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele z celé České republiky s maximálně 500 zaměstnanci

Podporované sektory

 

zemědělství, lesnictví, výroba, obchod, doprava, služby a další
(CZ-NACE A, B8, C, E, F, G, H, I, J, L68, M, N, P, Q, R a S)

Účel úvěru

financování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bezprostředně souvisejícího s podnikatelskou činností žadatele (účelové čerpání úvěru)

Měna úvěru

Maximální výše úvěru

•    do 250 zaměstnanců až 90 mil. Kč při ručení 50 %
•    do 250 zaměstnanců až 50 mil. Kč při ručení 90 %
•    od 251 do 500 zaměstnanců až 80 mil. Kč při ručení 50 %
•    od 251 do 500 zaměstnanců až 50 mil. Kč při ručení 80 %

Omezení výše úvěru 

a) max do dvojnásobku ročních mzdových nákladů žadatele (včetně nákladů na sociální zabezpečení a nákladů na agenturní zaměstnance) za rok 2019 nebo za poslední dostupný rok nebo,

b) max do 25 % celkového obratu žadatele v roce 2019 

Na základě čestného prohlášení klienta (s náležitým zdůvodněním) o zvýšené potřebě v oblasti likvidity lze navýšit úvěr nad výše uvedené limity

Sjednání úvěru

nejpozději do 31. 12. 2021

Maximální doba trvání ručení

6 let

Další specifické podmínky

•    platnost ručení podmíněna zveřejněním příjemce úvěru včetně jeho skutečného majitele
•    je možné mít více úvěrů s podporou COVID Invest najednou (při splnění podmínek programu) 
•    je možné mít sjednaný úvěr s podporou COVID III 
•    program nelze kombinovat s dotačními tituly
•    zahájení investice je možné až po podpisu smlouvy o úvěru
•    úvěr nelze použít na refinancování dříve poskytnutých úvěrů

 
SEZNAM PŘÍJEMCŮ

Od 1.2.2021 přijímá NRB žádosti o bankovní záruku COVID SPORT

Záruka je určená malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu (týká se vybraných NACE) kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy.

Podmínkou vystavení záruky je již poskytnutý úvěr, kopie úvěrové smlouvy musí být součástí žádosti o bankovní záruku.

 

Parametry zaručovaného úvěru:

Maximální výše úvěru

 

15 mil. Kč

Vhodné NACE

 

49392 – Osobní doprava lanovkou nebo vlekem

8551 – Sportovní a rekreační vzdělávání

9311 – Provozování sportovních zařízen

9312 – Činnosti sportovních klubů (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)

9313 – Činnosti fitcenter (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)

9319 – Ostatní sportovní činnosti (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)

9329 – Ostatní zábavní a rekreační činnosti (pouze pro provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení)

Účel úvěru

financování provozních nákladů (např. náklady na mzdy, energii, nájemné, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, profinancování pohledávek, pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku). Musí se jednat vždy o nové financování, záruku nelze poskytnout ke stávajícímu úvěru. Na výdaje hrazené z úvěru nesmí být čerpána jiná podpora.

Typ úvěru:

postupně splácený úvěr na profinancování provozních nákladů

revolvingový úvěr

zárukou je možné zajistit i dílčí úvěr pod RAS

Konečná splatnost úvěru
(kromě revolvingového úvěru)

minimálně 24 měsíců

Čerpání úvěru

musí být započaté do 3 měsíců od poskytnutí úvěru

Maximální výše ručení

80 %

Maximální délka ručení jsou

3 roky

Záruka je s finančním příspěvkem na zaplacené úroky z úvěru ve výši

30 % zaručovaného úvěru max. 150 tis. Kč u úvěru ve výši do 500 tis. Kč včetně

20 % zaručovaného úvěru max. 200 tis. Kč u úvěru ve výši od 500 tis. do 1 mil. Kč včetně

15 % zaručovaného úvěru max. 1 mil. Kč u úvěru ve výši nad 1 mil. Kč

Maximální výše finančního příspěvku a termíny výplaty budou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí bankovní záruky

 

Máte problémy se splácením stávajícího úvěru? Nepřeje dnešní nepříznivá ekonomická situace vašemu podnikání a snížení splátek úvěru vám pomůže toto období překonat?
Jsme připraveni vám individuálně pomoci. Zjistit více

Ukončení příjmu Oznámení o úmyslu využít ochrannou dobu

Od 1.10.2020 je ukončen příjem klientských Oznámení o úmyslu využít ochrannou dobu u podnikatelských úvěrů, a to dle Zákona č. 177/2020 Sb. ze dne 16.4.2020 o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Klientům, kteří oznámí svůj úmysl po 30.9.2020 již nelze podle zákona vyhovět. 

 

NRB
​Ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB, dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka) nadále pokračujeme v poskytování zvýhodněných úvěrů s M-zárukou (program Záruka 2015 až 2023). Více informací najdete na našich stránkách.

PGRLF
Ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (PGRLF) jsme připraveni podpořit zemědělce prostřednictvím úvěrů s dotací úroků. Aktuální informace o programech najdete na stránkách PGRLF.

MINISTERSTVO FINANCÍ
Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

AMSP ČR
Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s pandemií koronaviru

NRB
Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s pandemií koronaviru

Díky dlouhodobé spolupráci s NRB nabídneme firemním klientům financování se  zárukou COVID  Praha, v rámci kterého poskytneme malým firmám  a podnikatelům, aktivním na území hlavního města Prahy, provozní úvěry se zárukou NRB. Jedná se o záruční program, kde NRB nabízí podporu ve formě záruky a finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru. Podmínkou pro poskytnutí záruky COVID Praha je již sjednaný bankovní úvěr.

Příjem žádostí do programu se plánuje od 21.4.2020  sběr žádostí ukončen

O aktualitách Vás budeme průběžně informovat.

Základní parametry záruky

Komu je určená Malý a střední podnikatel
Omezení regionu Hl. město Praha
Účel zaručovaného úvěru Provozní náklady
Maximální výše záruky 80% zaručovaného úvěru
Maximální výše zaručovaného úvěru 15 mil. Kč
Maximální doba záruky 3 roky
Maximální výše finančního příspěvku na úroky za 3 roky 1 mil. Kč
Veřejná podpora "de minimis"

Záruky NRB za provozní úvěry komerčních bank

Díky dlouhodobé spolupráci s NRB nabídzíme firemním klientům nový program Expanze záruka COVID, v rámci kterého poskytneme podnikatelům provozní úvěry se zárukou NRB.
Nový program usnadní podnikatelům v této mimořádné situaci cestu k provoznímu financování a bude přispívat na úhradu úroků z nového úvěru. Podnikatelé tak mohou pokrýt výdaje na nákup drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob, na mzdy zaměstnanců, náklady na energie, nájemné, k úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek a na další provozní výdaje.

Základní podmínky záruky:

  • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
  • výše zaručovaného úvěru od 10 tis. do 15 mil. Kč
  • výhradně na provozní výdaje příjemce podpory
  • délka ručení nepřesahuje 3 roky
  • celková výše vyplaceného finančního příspěvku na úroky je dle výše zaručovaného úvěru: 30 % u úvěrů do 500 tis. Kč (max. 150 tis. Kč), 20 % u úvěrů ve výši od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč (max. 250 tis. Kč) a 15 % u úvěrů nad 1 mil. Kč/li>

Pro koho je určená:
Pro malé a střední podniky zasažené koronavirovou situací (mimo region hl. města Prahy a některé specifické činnosti).

Příjem  žádostí  do programu: od 2. 4. 2020.