Informace pro podnikatele 

Možnosti, které pomohou zmírnit ekonomické dopady na vaše podnikání.

ODKLAD SPLÁTEK ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE A FIRMY

Jsme si vědomi možných nepříznivých dopadů vládních opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 na podnikatelskou činnost některých z vás a rozhodli jsme se vám vyjít vstříc. Pokud aktuální situace negativně ovlivňuje vaši schopnost splácet závazky vůči Komerční bance, umožníme vám odklad splátek jistiny podnikatelských úvěrů o tři nebo pět měsíců, a to bez poplatku.

Za tímto účelem vyplňte následující formulář žádosti o odklad splátek a zašlete ho svému bankovnímu poradci, do kopie dejte také adresu odkladprofirmy@kb.cz. Bankovní poradce vás kontaktuje a požadavek s vámi bude individuálně řešit. Pokud v době podání žádosti nebudou vaše úvěry po splatnosti, nebude mít odklad splátek negativní dopad ani do bankovních registrů. Požádat o odklad splátek můžete ihned, odklad bude možný od 1. dubna 2020.

Zpracovali jsme pro vás řadu otázek a odpovědí o odkladu splátek, které by vás mohly zajímat.

Toto sdělení nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy a nezakládá váš nárok na odklad splátek. Povinnost platit úroky a pojištění úvěrů nebude případnou dohodou o odkladu splátek dotčena. Odkladem splátek dojde k prodloužení celkové splatnosti úvěru. Banka je oprávněna vaši finanční situaci kdykoli prověřit.

STÁTNÍ PROGRAMY

ÚVĚR COVID - bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ POZASTAVEN!!!

ZA JAKÝCH PODMÍNEK:

  • bez úroku a bez poplatků
  • výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč
  • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
  • splatnost až 2 roky
  • odklad splátek až 12 měsíců

NA CO: na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, financování zásob nebo další provozní výdaje. POZOR! Nelze použít na splácení/refinancování stávajícího úvěru.

PRO KOHO: pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

Více informací o programu naleznete na stránkách ČMZRB

FINANCOVÁNÍ OD KB

Ve spolupráci s ČMZRB KB nadále pokračujeme v poskytování zvýhodněných úvěrů s M-zárukou (program Záruka 2015 až 2023). Více informací najdete na našich stránkách.

PŘIPRAVUJEME PRO PODNIKATELE, MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

Zvýhodněné financování s úrokovou sazbou  od 3,9 % p.a. 

Rozšíření možnosti vyřízení požadavků klientů online

ODKLAD PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

V souladu s Liberačním daňovým balíčkem, schváleným Vládou ČR a reagujícím na aktuální situaci s COVID-19, KB umožňuje svým klientům, u nichž z úvěrové smlouvy vyplývá povinnost doložení výkazů do banky do 31. 3. 2020:

Předložení DP v termínu do 01.07.2020, a to buď fyzicky nebo i elektronicky prostřednictvím služeb internetového bankovnictví MojeBanka a Mobilní banka.

UŽITEČNÉ INFORMACE

MINISTERSTVO FINANCÍ
Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

AMSP
Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s pandemií koronaviru