Pomoc podnikatelům v/po době virové

Doba virová podnikání moc nepřeje a celá řada podnikatelů se dostává do finančních potíží. Moudré rady uživatelů internetových fór, že si každý podnikatel má udělat rezervu a že jej přece nemůže položit měsíc bez zakázek nechme stranou. Ten, kdo reálně provozuje nějaký byznys, případně dává práci jiným lidem, ví, že to není vždy tak snadné, jak by se mohlo od klávesnice počítače zdát. Pojďme se místo toho podívat, jaká opatření jsou ve hře, aby pomohla i menším podnikatelům uřídit cashflow.

Jak pomůže stát

Velkým hráčem, který vstoupil do hry, je stát, respektive vláda. Proto je již dnes na stole několik podpůrných nástrojů, které mohou podnikatelé využít.

Odpuštění minimálních záloh na zdravotní sociální pojištění

Vláda a obě komory parlamentu ČR schválily pro OSVČ odpuštění platby povinného sociálního a zdravotního pojištění ve výši minimálních záloh, a to na dobu 6 měsíců (březen–srpen 2020). V praxi to znamená, že se na vás za dané měsíce pohlíží, jako byste zaplatili minimální odvody. Povinný odvod na sociální pojištění se vám tak při podání přehledu příjmů a výdajů sníží o 15 264 Kč (6 * 2 544) u sociálního pojištění a o 14 112 Kč (6 * 2 352), ušetříte tak cca 30 000 Kč.

A jak to bude s placením záloh za dané měsíce? Jednoduše, zálohy na sociální a zdravotní pojištění za březen až srpen platit nemusíte. Případný nedoplatek (v případě, že máte předepsané vyšší zálohy než minimální) uhradíte při podání přehledů za rok 2020, respektive nejpozději do 8 dnů od podání přehledu. Pro OSVČ, které už zálohy za březen 2020 zaplatily, bude na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu na měsíc září.

Antivirus MPSV

Program Anitivirus, který schválila vláda 23. 3. 2020, umožňuje firmám omezeným na jejich činnosti díky opatřením proti šíření koronaviru najet na tzv. kurzarbeit. To znamená, že se zaměstnancům zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim místo firmy doplatí stát prostřednictvím Úřadu práce ČR. Výše kompenzace může dosáhnout až 80 % mzdových nákladů. Toto opatření by mělo pomoci zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci, kdy přes pokles zakázek nebudou muset sáhnout k propouštění. Přehled jednotlivých možností kompenzace najdete např. v infografice ministerstva práce a sociálních věcí. Návod na zpracování žádosti si pak můžete prostudovat na stránkách ministerstva.

Pětadvacítka

Dalším nástrojem, který má pomoci OSVČ zasaženým krizí, je tzv. pětadvacítka. Na základě vyplněné žádosti a podepsaného čestného prohlášení mohou OSVČ, které splňují podmínky stanovené zákonem č. 159/2020 Sb. (Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2)  získat přímou finanční podporu 500 Kč denně. První období, na které je možné žádat bylo stanoveno od 12. 3. do 30. 4. 2020. Žádosti za toto období je možné podávat až do 29. června 2020. Ve druhém kole pak mohou OSVČ žádat za další období od 1. 5. až do 8. 6. 2020. Opět je ale potřeba vyplnit formulář a podepsat nové čestné prohlášení.

Obdobná podpora se připravuje rovněž pro majitele malých s.r.o. Pokud bude schválena Parlamentem ČR a podepsána prezidentem novela výše uvedeného zákona, měli by se nově stát subjektem kompenzačního bonusu i společníci společnosti s ručením omezeným. Konkrétně bude moci o podporu zažádat fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má:

  1. nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo
  2. pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, a jejich podíl není představován kmenovým listem.

Konkrétní podmínky bude upravovat novela zákona, která by měla být schválena tento týden.

Zvýhodněné úvěry z programu COVID

Pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce, je určen program Úvěr COVID, který administruje Národní rozvojová banka (dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka). Úvěry z tohoto programu jsou určeny k zajištění provozního financování (ne k investicím). V rámci programu byly vyhlášeny první dvě výzvy COVID I a Záruka COVID II, u obou je v tuto chvíli příjem žádostí pozastaven. Aktuálně se připravuje třetí výzva COVID III, která by se měla vztahovat na malé a střední podniky v rámci celé ČR (i hlavního města Prahy), podnikající v sektorech zemědělství, lesnictví, výroba, obchod, doprava, služby a dalších (CZ-NACE A2.40, B8, C, E, F, G, H, I, J, M, N, P, Q, R a S).

Národní rozvojová banka by v něm opět měla podnikatelům poskytovat záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků. Na konkrétní podobu si ale musíme počkat zhruba do poloviny května, kdy by měla být vyhlášena výzva pro příjem žádostí. Aktuální informace by měly být dostupné na stránkách NRB. Každopádně pořád se bude jednat o úvěr, byť zvýhodněný, který budete muset splatit.

Pomoc podnikatelům

Další úlevy pro OSVČ

Živnostníkům rodičům s malými dětmi do 13 let alespoň trochu pomůže rozšíření pravidel pro vyplácení ošetřovného. Nově totiž dosahují na příspěvek i živnostníci, kteří v důsledku zavřených škol zůstali s dětmi doma. Příspěvek bude vyplácen po celou dobu, co budou školy uzavřeny. Výše příspěvku za duben je pro živnostníky stanovena na 500 Kč/den a lze o ni žádat do 7. 6. 2020. Podporu živnostníci získají za předpokladu, že ji již nepobírá jejich manžel či manželka jako zaměstnanec. Pokyny pro zpracování a podání žádosti najdete na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu.

Vítanou úlevou, která ušetří starosti zejména administrativního charakteru, je také pozastavení EET a odklad spouštění 3. a 4. vlny.

Jak pomůže banka

Druhým velkým hráčem jsou zcela jistě komerční banky, u kterých má řada podnikatelů úvěry. Určitě není v jejich zájmu, aby se jejich klienti dostávali do finančních potíží, proto začínají u firemních úvěrů nabízet možnost odkladu splátek, aniž by se to negativně promítlo do jejich historie v Bankovním registru klientských informací. Konkrétně Komerční banka nabízí odložení splátek o 3 nebo 5 měsíců. Jednotlivé případy se posuzují individuálně na základě vyplněné žádosti. Odkladem splátek si sice prodloužíte dobu splácení úvěru, na druhou stranu si alespoň na nějakou dobu uvolníte ruce a cashflow.

Pro Nastartujte se připravil portál www.ipodnikatel.cz.