Ukončení příjmu Oznámení o úmyslu využít ochrannou dobu

Od 1.10.2020 je ukončen příjem klientských Oznámení o úmyslu využít ochrannou dobu u podnikatelských úvěrů, a to dle Zákona č. 177/2020 Sb. ze dne 16.4.2020 o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Klientům, kteří oznámí svůj úmysl po 30.9.2020 již nelze podle zákona vyhovět.