Efektivní cesta ke zhodnocení
firemních peněžních prostředků

INVESTICE
Jednorázově i pravidelně

Rozložení kapitálu mezi více subjektů snižuje riziko podnikání

Investice v CZK i cizí měně

Přístup k penězům obvykle do 1 týdne

PROČ INVESTOVAT

 • Předpoklad vyšších výnosů než na vkladových a spořicích účtech

   

 • Široká nabídka investičních možností

 • Rychlá peněžní rezerva v případě nečekaných firemních výdajů

 • Pravidelné investování umožňuje rozložení investice v čase a tím k nákupu za průměrnou cenu

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Jste naším
klientem?

Službu si můžete sjednat přímo v aplikaci MojeBanka.

Sjednat
Načítám

Hodí se vědět

 • Využijte možnosti atraktivního výnosu i v oborech, které nejsou primárním zájmem vaší firmy
 • Snižte riziko podnikání rozložením kapitálu mezi více subjektů, kdy nejste závislí pouze na jediném, vlastním zdroji peněz
 • Vytvořte si chytrou peněžní rezervu nebo v dlouhodobém období vydělávejte na podílech v jiných firmách
 • Investujte do podílových fondů formou jednorázového vkladu od 5 000 Kč nebo pravidelně od 300 Kč měsíčně
 • K investovaným penězům máte přístup do jednoho týdne
 • Máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů díky vývoji tržní situace a zvolené investiční strategii
 • Využijte konzultace se specialisty po celou dobu trvání investice
 • Sami si určíte investiční strategii od konzervativní po dynamickou, a tím i míru rizika a potenciální výnos

Vybrané podílové fondy dle investiční strategie

 

KONZERVATIVNÍ STRATEGIE

investiční horizont: 1 rok +

KB Peněžní trh

 • Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice
 • Fond pozitivně reaguje na růst úrokových sazeb v ekonomice a slouží jako alternativa k běžným spořicím účtům a termínovaným vkladům

Výhody fondu

 • Jedna z nejbezpečnějších investic na českém trhu, riziko investice je velmi nízké 
 • Fond se dokáže velmi rychle přizpůsobit novému úrokové prostředí
 • Citlivost fondu na změny úrokových sazeb je velmi nízká

Podívejte se na více informací o fondu

 

DYNAMICKÁ STRATEGIE

investiční horizont: 5 let +

Fond KB Privátní správa aktiv 5D

 • Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.
 • Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend.
 • Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně.

Výhody fondu

 • Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend.
 • Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem
 • Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu

Podívejte se na více informací o fondu

 

Fond KB Privátní správa aktiv flexibilní

 • Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 
 • Fond, který nečelí žádnému omezení, co se výběru aktiv týče – může investovat do jakékoliv země, sektoru, akcie, dluhopisu, měny, komodity a maximálně využít aktuální témata
 • Díky flexibilnímu a přizpůsobivému přístupu v dlouhodobém období poskytuje i vyšší stálost výnosů

Výhody fondu

 • Široké investiční možnosti – napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení
 • Flexibilita a široká diverzifikace umožňují zároveň dosáhnout  stálého výnosu a ochrany před rizikem
 • Rychlá reakce na změny na finančních trzích

Podívejte se na více informací o fondu

 

ALTERNATIVNÍ STRATEGIE

investiční horizont: 10 let +

Fondy dle aktuální nabídky Komerční banky

 • Investice do komerčních nemovitostí a Private Equity (účast na podnikání)
 • Prémiové a exkluzivní fondy, které vznikly na základě poptávky Privátního bankovnictví KB.
 • Fondy s taktickými a strategickými pozicemi na finančních trzích, vysokou fundamentální kvalitou akciových titulů, akcie firem, do nichž běžně nelze investovat, či nákup komerčních nemovitostí prostřednictvím realitních fondů10 let

Detailní informace

„Toto sdělení má pouze informativní a nezávazný charakter a nejedná se o nabídku ani výzvu k podávání nabídek. Není-li uvedeno jinak, obsah tohoto sdělení nelze vykládat jako poskytnutí investičního doporučení či poradenství nebo jiné investiční služby.

V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů; obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce.

Toto sdělení v žádném případě nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID); banka vás tímto vyzývá, abyste se s nimi podrobně seznámil/a než učiníte investiční rozhodnutí, zejména abyste pochopil/a potencionální rizika spojená s takovým rozhodnutím. S těmito produkty jsou spojena různá rizika (zejména tržní riziko) a není zaručena návratnost původně investované částky. Jakékoliv informace o výkonnosti v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Je-li Vaše domácí měna jiné než je měna předmětného nástroje, jeho výnosnost může v důsledku kolísání měnových pohybů stoupat nebo klesat. Bližší informace vám sdělíme před obchodem nebo na vyžádání.

Toto sdělení může obsahovat informace tykající se investičních produktů nebo emitentů, u kterých má banka nebo jiný subjekt ze skupiny, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními produkty tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce nebo Vám je sdělí na vyžádání poradce.

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, zapsaná u Městského soudu v Praze, B 1360, je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a podléhá dohledu České národní banky.

Veškeré doplňující informace vám rád zpřístupní a na otázky zodpoví bankovní poradce, případně jsou obsaženy v příslušných dokumentech, které od nás obdržíte nebo jste obdržel.

Tyto internetové stránky nejsou určeny státním příslušníkům či obyvatelům USA, resp. „americkým osobám“ (tzv. U.S. Person), jak jsou definovány v „nařízení S“ (Regulation S) Komise pro cenné papíry a burzy podle amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.“