Efektivní cesta ke zhodnocení
firemních peněžních prostředků

INVESTICE
Jednorázově i pravidelně

Rozložení kapitálu mezi více subjektů snižuje riziko podnikání

Investice v CZK i cizí měně

Přístup k penězům obvykle do 1 týdne

PROČ INVESTOVAT

 • Předpoklad vyšších výnosů než na vkladových a spořicích účtech

   

 • Široká nabídka investičních možností

 • Rychlá peněžní rezerva v případě nečekaných firemních výdajů

 • Pravidelné investování umožňuje rozložení investice v čase a tím k nákupu za průměrnou cenu

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Jste naším
klientem?

Službu si můžete sjednat přímo v aplikaci MojeBanka.

Sjednat
Načítám

Hodí se vědět

 • Využijte možnosti atraktivního výnosu i v oborech, které nejsou primárním zájmem vaší firmy
 • Snižte riziko podnikání rozložením kapitálu mezi více subjektů, kdy nejste závislí pouze na jediném, vlastním zdroji peněz
 • Vytvořte si chytrou peněžní rezervu nebo v dlouhodobém období vydělávejte na podílech v jiných firmách
 • Investujte do podílových fondů formou jednorázového vkladu od 5 000 Kč nebo pravidelně od 300 Kč měsíčně
 • K investovaným penězům máte přístup do jednoho týdne
 • Máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů díky vývoji tržní situace a zvolené investiční strategii
 • Využijte konzultace se specialisty po celou dobu trvání investice
 • Sami si určíte investiční strategii od konzervativní po dynamickou, a tím i míru rizika a potenciální výnos

Vybrané podílové fondy dle investiční strategie

 

KONZERVATIVNÍ STRATEGIE

investiční horizont: 1 rok +

KB Peněžní trh

 • Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice
 • Fond pozitivně reaguje na růst úrokových sazeb v ekonomice a slouží jako alternativa k běžným spořicím účtům a termínovaným vkladům

Výhody fondu

 • Jedna z nejbezpečnějších investic na českém trhu, riziko investice je velmi nízké 
 • Fond se dokáže velmi rychle přizpůsobit novému úrokové prostředí
 • Citlivost fondu na změny úrokových sazeb je velmi nízká

Podívejte se na více informací o fondu

 

DYNAMICKÁ STRATEGIE

investiční horizont: 5 let +

Fond KB Privátní správa aktiv 5D

 • Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.
 • Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend.
 • Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně.

Výhody fondu

 • Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend.
 • Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem
 • Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu

Podívejte se na více informací o fondu

 

Fond KB Privátní správa aktiv flexibilní

 • Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 
 • Fond, který nečelí žádnému omezení, co se výběru aktiv týče – může investovat do jakékoliv země, sektoru, akcie, dluhopisu, měny, komodity a maximálně využít aktuální témata
 • Díky flexibilnímu a přizpůsobivému přístupu v dlouhodobém období poskytuje i vyšší stálost výnosů

Výhody fondu

 • Široké investiční možnosti – napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení
 • Flexibilita a široká diverzifikace umožňují zároveň dosáhnout  stálého výnosu a ochrany před rizikem
 • Rychlá reakce na změny na finančních trzích

Podívejte se na více informací o fondu

 

ALTERNATIVNÍ STRATEGIE

investiční horizont: 10 let +

Fondy dle aktuální nabídky Komerční banky

 • Investice do komerčních nemovitostí a Private Equity (účast na podnikání)
 • Prémiové a exkluzivní fondy, které vznikly na základě poptávky Privátního bankovnictví KB.
 • Fondy s taktickými a strategickými pozicemi na finančních trzích, vysokou fundamentální kvalitou akciových titulů, akcie firem, do nichž běžně nelze investovat, či nákup komerčních nemovitostí prostřednictvím realitních fondů10 let

Detailní informace

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

 

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.