Investiční fondy

Investice do podílových fondů mohou přinést vyšší výnosy než spořicí a vkladové účty.

Efektivní cesta ke zhodnocení
firemních peněžních prostředků

INVESTICE
Jednorázově i pravidelně

Rozložení kapitálu mezi více subjektů snižuje riziko podnikání

Investice v CZK i cizí měně

Přístup k penězům obvykle do 1 týdne

PROČ INVESTOVAT

 • Předpoklad vyšších výnosů než na vkladových a spořicích účtech

   

 • Široká nabídka investičních možností

 • Rychlá peněžní rezerva v případě nečekaných firemních výdajů

 • Pravidelné investování umožňuje rozložení investice v čase a tím k nákupu za průměrnou cenu

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Jste naším
klientem?

Službu si můžete sjednat přímo v aplikaci MojeBanka.

Mojebanka
Načítám

Hodí se vědět

Vybrané podílové fondy dle investiční strategie

 

KONZERVATIVNÍ STRATEGIE

investiční horizont: 1 rok +

KB Peněžní trh

 • Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice
 • Fond pozitivně reaguje na růst úrokových sazeb v ekonomice a slouží jako alternativa k běžným spořicím účtům a termínovaným vkladům

Výhody fondu

 • Jedna z nejbezpečnějších investic na českém trhu, riziko investice je velmi nízké 
 • Fond se dokáže velmi rychle přizpůsobit novému úrokové prostředí
 • Citlivost fondu na změny úrokových sazeb je velmi nízká

Podívejte se na více informací o fondu

 

DYNAMICKÁ STRATEGIE

investiční horizont: 5 let +

Fond KB Privátní správa aktiv 5D

 • Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.
 • Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend.
 • Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně.

Výhody fondu

 • Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend.
 • Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem
 • Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu

Podívejte se na více informací o fondu

 

Fond KB Privátní správa aktiv flexibilní

 • Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 
 • Fond, který nečelí žádnému omezení, co se výběru aktiv týče – může investovat do jakékoliv země, sektoru, akcie, dluhopisu, měny, komodity a maximálně využít aktuální témata
 • Díky flexibilnímu a přizpůsobivému přístupu v dlouhodobém období poskytuje i vyšší stálost výnosů

Výhody fondu

 • Široké investiční možnosti – napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení
 • Flexibilita a široká diverzifikace umožňují zároveň dosáhnout  stálého výnosu a ochrany před rizikem
 • Rychlá reakce na změny na finančních trzích

Podívejte se na více informací o fondu

 

ALTERNATIVNÍ STRATEGIE

investiční horizont: 10 let +

Fondy dle aktuální nabídky Komerční banky

 • Investice do komerčních nemovitostí a Private Equity (účast na podnikání)
 • Prémiové a exkluzivní fondy, které vznikly na základě poptávky Privátního bankovnictví KB.
 • Fondy s taktickými a strategickými pozicemi na finančních trzích, vysokou fundamentální kvalitou akciových titulů, akcie firem, do nichž běžně nelze investovat, či nákup komerčních nemovitostí prostřednictvím realitních fondů10 let

Detailní informace

 • Využijte možnosti atraktivního výnosu i v oborech, které nejsou primárním zájmem Vaší firmy
 • Snižte riziko podnikání rozložením kapitálu mezi více subjektů, kdy nejste závislí pouze na jediném, vlastním zdroji peněz
 • Vytvořte si chytrou peněžní rezervu nebo v dlouhodobém období vydělávejte na podílech v jiných firmách
 • Investujte do podílových fondů formou jednorázového vkladu od 5 000 Kč nebo pravidelně od 300 Kč měsíčně
 • K investovaným penězům máte přístup do jednoho týdne
 • Máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů díky vývoji tržní situace a zvolené investiční strategii
 • Využijte konzultace se specialisty po celou dobu trvání investice
 • Sami si určíte investiční strategii od konzervativní po dynamickou, a tím i míru rizika a potenciální výnos

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

 

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.