The principal shareholders of Komerční banka, a.s. as of 30 June 2016

Pursuant to rules of Prague Stock Exchange part VI, article 7 par. 3, letter r)  Komerční banka, a.s. discloses information on principal shareholders.

14. 7. 2016 8:00
principal shareholders
(dle výpisu z registru emitenta převzatého od Centrálního depozitáře cenných papírů k 30. 6. 2016)