S U B T E R R A A.S.-SDRUŽENÍ METRO I.D

Detail of Transparent Account

Account Owner:
S U B T E R R A A.S.
realizace veřejné zakázky na stavební práce "Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část''
Account Number: 123-3084340267/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ23 0100 0001 2330 8434 0267
SWIFT: KOMBCZPP