Můj účet Plus

Detail of Transparent Account

Account Owner:
Jiřina Drahná
transparentní účet na pomoc a péči o zvířata
Account Number: 123-3565990287/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ87 0100 0001 2335 6599 0287
SWIFT: KOMBCZPP