DRONPRO S.R.O.

Detail of Transparent Account

Account Owner:
DRONPRO S.R.O.
sbírka prostředků pro nákup dronů pro Ukrajinu
Account Number: 123-6351100297/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ96 0100 0001 2363 5110 0297
SWIFT: KOMBCZPP