UMPRUM PRO UKRAJINU

Detail of Transparent Account

Account Owner:
VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE
podpora stávajících studentů formou mimořádných stipendií vyplácených studentům na úhradu jejich základních životních potřeb
Account Number: 123-6607200217/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ24 0100 0001 2366 0720 0217
SWIFT: KOMBCZPP