Budoucnost pro občany

Detail of Transparent Account

Account Owner:
Budoucnost pro občany
účet pro politickou stranu
Account Number: 123-7287020237/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ25 0100 0001 2372 8702 0237
SWIFT: KOMBCZPP